Javna naročila v Slovenija

OpenProcurements.com

Nedavna javna naročila v Slovenija
2024-01-16    Dobava in montaža turbine, generatorja in SN opreme - LOT TG za projekt Rekonstrukcija HE Formin in jezu Markovci (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
2024-01-16    Dobava goriva, upravljanje polnilnic goriva in vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje porabe goriva (Slovenske železnice, d.o.o.)
2024-01-16    RADIOFARMAKI III (Univerzitetni klinični center Maribor)
2024-01-16    Storitve izvajanja nalog imenovanih zdravnikov, zdravnikov članov zdravstvene komisije in zdravnikov izvedencev (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
2024-01-16    Izgradnja podporne infrastrukture 110/20 kV za polnilni park Primskovo (Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.)
2024-01-16    Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil (Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur)
2024-01-16    Vzdrževanje in nadzor informacijsko komunikacijske opreme (Javni Holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb)
2024-01-16    Sklenitev CSP, OVS in OV pogodb za Microsoft programsko opremo (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
2024-01-16    POŠTNE STORITVE (Zdravstveni dom Murska Sobota)
2024-01-16    Skladiščenje goriv in upravljanje skladišča naftnih derivatov Celje (Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve)
2024-01-16    ŠIVALNI MATERIAL (Splošna bolnišnica Novo mesto)
2024-01-16    Zamenjava portalnega žerjava in čistilnega stroja HE Zlatoličje (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
2024-01-16    Dobava in montaža jeklenih varnostnih ograj - sklop 3 in sklop 4 (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
2024-01-16    NADOMESTNI CILINDRI ZA RUDARSKO STROJNO OPREMO (Premogovnik Velenje, d.o.o.)
2024-01-16    SPINALNI IMPLANTATI (Univerzitetni klinični center Maribor)
2024-01-16    Izdelava dokumentacije za pridobivanje projektnih in drugih pogojev za ČHE Kozjak (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
2024-01-16    Storitve mobilne telefonije, storitve prenosa podatkov in nakup mobilnih aparatov (Slovenske železnice, d.o.o.)
2024-01-16    Rezervni deli za tovorne vagone in DLOK 642/643 (SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.)
2024-01-15    Predelava 20 ft zabojnika v mobilno terensko delavnico (Ministrstvo za obrambo)
2024-01-15    SPREMLJEVALNA DELA OB ARHEOLOŠKIH IZKOPAVANJIH NA OBMOČJU NUK II (Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine)
2024-01-15    Izvedba gradnje prizidka na zemljišču s parc. št. 1653/8 v k.o. Dravlje (Plinovodi, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.)
2024-01-15    Dobava in namestitev dokumentnega sistema ter vzdrževanje sistema (Računsko sodišče Republike Slovenije)
2024-01-15    TRANSPORTNI KONTEJNERJI (Ministrstvo za obrambo)
2024-01-15    Izdelava ocen poplavne nevarnosti za dele porečij Drave, Save, Kolpe, Soče in jadranskih rek (Ministrstvo za naravne vire in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode)
2024-01-12    OLJA, MAZIVA IN TEHNIČNE TEKOČINE (Ministrstvo za obrambo)
2024-01-12    DOBAVA GASILSKEGA VOZILA (PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MORAVSKE TOPLICE)
2024-01-12    SUKCESIVNA DOBAVA EKOLOŠKIH IN KONVENCIONALNIH ŽIVIL PO SKLOPIH ZA OBDOBJE ŠTIRIH LET (Dom Starejših Na Fari)
2024-01-12    Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov DARS (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
2024-01-12    Izvajanje storitev zasebnega varovanja (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
2024-01-12    Nakup pogonskih energentov (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
2024-01-12    NABAVA DEPONIJSKEGA BAGRA (HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje)
2024-01-12    JN storitev po odprtem postopku za izvajanje pisnega prevajanja in tolmačenja v postopkih policije s tujci zaradi... (Ministrstvo za notranje zadeve)
2024-01-12    Osnovno vzdrževanje, podpora naročniku in nadgradnje informacijskega sistema STOP Birokraciji, Enotna zbirka ukrepov... (Ministrstvo za javno upravo)
2024-01-12    MOST (Občina Šentilj)
2024-01-12    Celostna zasnova in izvedba komunikacijske kampanje projekta »Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in... (ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE)
2024-01-12    Tovarniški servis odklopnikov v letih 2024 in 2025 (ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja)
2024-01-12    Izgradnja hitre ceste od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj- Koper do priključka Velenje jug na 3.... (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
2024-01-12    Nakup energ. učinkovite namizne računalniške opr., multimedijske videokonferenčne opr. z implementacijo in vzdrž.... (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
2024-01-12    Dobava laboratorijskega potrošnega materiala (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
2024-01-11    Fizično in tehnično varovanje EEO družbe ELES, d.o.o (ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja)
2024-01-11    Javno naročilo za dobavo osteosintetskega materiala za obdobje 48 mesecev (Splošna bolnišnica Trbovlje)
2024-01-11    Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo nizko-toksičnega streliva (tipa... (Ministrstvo za notranje zadeve)
2024-01-11    Javno naročilo blaga po odprtem postopku za dobavo markirnih nabojev kalibra 9mm (Ministrstvo za notranje zadeve)
2024-01-10    Storitve izvajanja nalog finančno medicinskega nadzornika (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
2024-01-10    Prodaja in nakup (obnavljanje) navadne pšenice (Triticum aestivum) (Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve)
2024-01-10    REDNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU V OBDOBJU OD 2024 DO 2028 (Občina Miklavž na Dravskem polju)
2024-01-10    IZBIRA SERVISNIH DELAVNIC ZA TRANSPORTNA SREDSTVA (Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.)
2024-01-10    MD3 - MENJAVA TIRNIC NA ROKI, SPOJEV IN SPOJNIH ELEMENTOV (Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba)
2024-01-10    Izbira izvajalca strokovnega nadzora nad izvajanjem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo... (Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana)
2024-01-10    Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti za Vrtec Črnuče - sveža zelenjava in sadje, za... (Vrtec Črnuče)