2023-05-10   Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja EEN, izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, EMC, meritev... (ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja)
Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja EEN, izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, EMC, meritev vplivov na okolje, izdelave okoljskih poročil in strokovnih ocen Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Elektroinštitut Milan Vidmar inštitut za...
2022-10-13   Dobava in montaža opreme za lastno rabo in 20 kV stikališča v sklopu projekta I610-001 RTPMaribor - izgradnja... (ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja)
Dobava in montaža opreme za lastno rabo in 20 kV stikališča v sklopu projekta I610-001 RTPMaribor - izgradnja obratne stavbe in zamenjava sekundarne opreme Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: C & G zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o.
2022-04-22   Dobava in montaža sekundarne opreme (zaščita, meritve, vodenje) in elektromontažna dela v sklopu projekta I610-001... (ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja)
Dobava in montaža sekundarne opreme (zaščita, meritve, vodenje) in elektromontažna dela v sklopu projekta I610-001 RTP Maribor - izgradnja obratne stavbe in zamenjava sekundarne opreme Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Kolektor Igin Inženiring, storitve in...