Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov DARS

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.

Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov DARS. Naročilo je razdeljeno na 6 sklopov, glej nadaljevanje te objave.

Rok
Rok za prejem ponudb je bil 2024-02-15. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2024-01-12.

Kdo?

Kaj?

Kje?

Zgodovina javnih naročil
Datum Dokument
2024-01-12 Obvestilo o javnem naročilu
Obvestilo o javnem naročilu (2024-01-12)
Naročnik
Ime in naslovi
Ime: Družba za avtoceste v republiki sloveniji d.d.
Nacionalna registrska številka: 5814251000
Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4
Poštno mesto: Celje
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija 🇸🇮
Kontaktna oseba: Služba za nabavo
Telefon: +386 13009908 📞
E-naslov: javno.narocanje@dars.si 📧
Faks: +386 13009929 📠
Regija: Slovenija 🏙️
URL: http://www.dars.si 🌏
Komunikacija
URL dokumentov: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/504953/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_261-2023.zip 🌏
URL za sodelovanje: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=35215 🌏
Vrsta naročnika
Druga vrsta: Naročnik v lasti države

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov DARS 000261/2023
Izdelki/storitve: Storitve čiščenja 📦
Kratek opis:
“Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov DARS. Naročilo je razdeljeno na 6 sklopov, glej nadaljevanje te objave.”
Ocenjena vrednost brez DDV: EUR 2 598 024 💰
Informacije o lotih
Ponudbe se lahko predložijo samo za en sklop
Največje število sklopov, ki se lahko dodelijo enemu ponudniku: 6

1️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Osrednja Slovenija
Naslov
Identifikacijska številka lota: 1
Opis
Dodatni izdelki/storitve: Storitve čiščenja 📦
Kraj izvedbe: Slovenija 🏙️
Opis javnega naročila: Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov DARS.
Merila za podelitev
Cena ni edino merilo za oddajo naročila, vsa merila pa so navedena le v dokumentaciji o javnem naročilu
Področje uporabe javnega naročila
Ocenjena skupna vrednost brez DDV: EUR 734 237 💰
Trajanje pogodbe, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Opis
Trajanje: 36
Trajanje pogodbe, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Ta pogodba se lahko podaljša
Opis
Opis obnovitev: V skladu z vzorcem pogodbe in ZJN-3.

2️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Primorska in notranjska
Naslov
Identifikacijska številka lota: 2
Področje uporabe javnega naročila
Ocenjena skupna vrednost brez DDV: EUR 502 657 💰

3️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Hrušica
Naslov
Identifikacijska številka lota: 3

4️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Dolenjska
Naslov
Identifikacijska številka lota: 4
Področje uporabe javnega naročila
Ocenjena skupna vrednost brez DDV: EUR 230 124 💰

5️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Štajerska in Prekmurje
Naslov
Identifikacijska številka lota: 5
Opis
Opis javnega naročila: Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov DARS
Področje uporabe javnega naročila
Ocenjena skupna vrednost brez DDV: EUR 590 468 💰

6️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Počitniške enote
Naslov
Identifikacijska številka lota: 6
Področje uporabe javnega naročila
Ocenjena skupna vrednost brez DDV: EUR 162 519 💰

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Seznam in kratek opis pogojev: Skladno z razpisno dokumentacijo, pripeto k tej objavi.
Ekonomski in finančni položaj
Merila za izbor, kot so navedena v dokumentaciji o javnem naročilu
Tehnične in strokovne sposobnosti
Merila za izbor, kot so navedena v dokumentaciji o javnem naročilu
Pogoji v zvezi s pogodbo
Pogoji za izvajanje pogodbe: Skladno z razpisno dokumentacijo, pripeto k tej objavi.

Postopek
Vrsta postopka
Odprti postopek
Administrativne informacije
Rok za prejem ponudb ali prošenj za sodelovanje: 2024-02-15 09:00 📅
Jeziki, v katerih se lahko predložijo ponudbe ali zahtevki za sodelovanje: slovenščina 🗣️
Ponudba mora biti veljavna do: 2024-06-22 📅
Pogoji za odpiranje ponudb: 2024-02-15 11:00 📅
Pogoji za odpiranje ponudb (kraj): Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN .
Pogoji za odpiranje ponudb (informacije o pooblaščenih osebah in postopek odpiranja): Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN .

Dopolnilne informacije
Informacije o ponovitvi bolezni
To je ponavljajoče se javno naročilo
Predviden čas objave nadaljnjih obvestil:
“Ponovitev javnega naročila z int. ev. št. 000193/2023 s spremembo najvišjih dopustnih vrednosti, fiksnih vrednosti iz ponudbenih predračunov za posamezen...”    Pokaži več
Informacije o elektronskih delovnih tokovih
Sprejeti bodo elektronski računi
Uporablja se elektronsko plačilo
Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.02.2024 08:00:00
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Ime: Družba za avtoceste v republiki sloveniji d.d.
Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4
Poštno mesto: Celje
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2024/S 012-031565 (2024-01-12)