2023-12-06   Mobilna enota za terenske meritve v letih 2024 do 2027 (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
pripravljenost mobilne enote, letni obhodi, sodelovanje z državnimi organi in NEK Oglejte si javna naročila »
2023-12-06   Vzdrževanje pripravljenisti izrednega monitoringa radioaktivnosti od 2024 do 2027 (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
pripravljenost mobilne enote za primer jedrske nesreče v SLO, sodelovanje z NEK in državnimi organi, sodelovanje v državnih in NEK vajah ter obhodih Oglejte si javna naročila »
2023-11-17   Izvajanje preventivnih in intervencijskih nalog varstva pred požarom (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
Izvajanje preventivnih in intervencijskih nalog varstva pred požarom Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Poklicna gasilska enota Krško
2023-10-18   Zamenjava kompartmentov v 400 V motornih postrojih MCC (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
Zamenjava kompartmentov v 400 V motornih postrojih MCC (LOW VOLTAGE MOTOR CONTROL CENTER TYPE W BUCKETS REPLACEMENT) Oglejte si javna naročila »
2023-09-29   Obnova rotorja glavnega generatorja (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
Obnova rotorja glavnega generatorja (Refurbishment of main generator rotor) Oglejte si javna naročila »
2023-09-26   Obratovalni monitoring radioaktivnosti v okolici NEK(pitne vode, zraka, hrane, reke Save, padavin, zemlje in sevanja... (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
Obratovalni monitoring radioaktivnosti v okolici NEK (meritve pitne vode, zraka, hrane, reke Save, padavin, zemlje in sevanja v okolju skupaj z oceno doz prebivalstva) v Republiki Sloveniji za obdobje od 2024 do 2028 Oglejte si javna naročila »
2023-07-05   Sežig nizko radioaktivnih odpadkov ter prevoz (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
Sežig nizko-radioaktivnih odpadkov ter prevoz Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Cyclife Sweden AB
2023-07-04   Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v remontu 2024 (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
Izvedba remontnih del na sekundarnih ventilih in sekundarni stabilni opremi v remontu 2024 Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Đuro Đaković Montaža d.o.o.
2023-07-04   ECT pregled uparjalnikov v remontu 2024 (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
ECT pregled uparjalnikov v remontu 2024 Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: INETEC
2023-06-20   Storitev izpiranja usedlin iz cevne stene uparjalnika (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
Storitev izpiranja usedlin iz cevne stene uparjalnika Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: ALTRAD ENDEL SRA
2023-06-16   SKLOP 1: Dela na dekontaminaciji in vzdrževanju čistoče v RNO med remontom 2024 (8230999) SKLOP 2: Čiščenje... (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
SKLOP 1: Dela na dekontaminaciji in vzdrževanju čistoče v RNO med remontom 2024 (8230999) SKLOP 2: Čiščenje proizvodnih objektov med remontom 2024 (8230873) Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: INSTALACIJE CENTRALNIH, VODOVODNIH,... Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.
2023-06-09   Storitev inšpekcije tesnilnih površin prirobnice reaktorske posode in reaktorske glave ter FOSAR aktivnosti v remontu 2024 (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
Storitev inšpekcije tesnilnih površin prirobnice reaktorske posode in reaktorske glave ter FOSAR aktivnosti v remontu 2024. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Framatome GmbH
2023-06-05   Izvedba in vzdrževanje zaščitnih premazov med remontom 2024 (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
Izvedba in vzdrževanje zaščitnih premazov na opremi, betonih in konstrukcijah v NEK med remontom 2024 Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Tekol podjetje za tehnično zaščitna dela d.d.
2023-06-05   Izvedba del na glavnem električnem generatorju in pregled njegovih pripadajočih pomožnih sistemov ter dela na... (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
Izvedba del na glavnem električnem generatorju in pregled njegovih pripadajočih pomožnih sistemov ter dela na zasilnih DG v RE2024 Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Končar - Generatori i motori d.d.
2023-05-24   Izvedba vzdrževalnih in sanacijskih del med remontom 2024 (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
Izvedba vzdrževalnih in sanacijskih gradbenih del na objektih NEK med remontom 2024 Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Kolektor cestno podjetje Nova Gorica,...
2023-05-22   Izvedba elektro meritev in testiranja v OL33 in Remontu 2024 (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
1. sklop - Testiranje naprav vzbujanja in regulacije napetosti za agregat DG-3 v gorivnem ciklu OL33 (Z-8230297) 2. sklop - Testiranje regulatorja napetosti MG1 in MG2 skupaj s sinhronizatorjem (Z-8230298) 3. sklop - Testiranje naprav vzbujanja in regulacije napetosti za agregat DG1 in DG2 (Z-8230302) 4. sklop - Električne meritve in ocene stanj statorskih izolacij 6 kV rotacijskih strojev (Z-8230380) 5. sklop - Električne meritve na energetskih napravah VN (Z-8230703) Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Elektroinštitut Milan Vidmar inštitut za...
2023-05-05   Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlačniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih sistemih v... (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
Izvedba remontnih del na uparjalnikih/tlačniku in cevnih obesah ter dela interventne skupine na primarnih sistemih v remontu 2024 Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: NUMIP inženiring, montaža, vzdrževanje in...
2023-04-24   Posodobitev sistema priprave tehnološke vode (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
Posodobitev sistema priprave tehnološke vode Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Ansaldo Nucleare S.p.A.
2023-02-22   Najem in vzdrževanje računalniške opreme 2023 - 2031 (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
Najem in vzdrževanje računalniške opreme 2023 - 2031 Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Telekom Slovenije, d.d.
2023-02-09   Izdelava, dobava in montaža pohištva za Center in vhodni objekt (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
Izdelava, dobava in montaža pohištva za Center in vhodni objekt Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: RAP - ING Računalniško-Audio...
2022-11-10   Revitalizacija sistema za rokovanje z radioaktivnimi plini (GH sistem) - zamenjava GH kompresorskih enot (Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.)
Revitalizacija sistema za rokovanje z radioaktivnimi plini (GH sistem) - zamenjava GH kompresorskih enot Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Ansaldo Nucleare S.p.A.