2024-01-16   Sklenitev CSP, OVS in OV pogodb za Microsoft programsko opremo (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
S tem javnim razpisom se razpisuje sklenitev CSP, OVS in OV pogodb za Microsoft programsko opremo za naročnika Lekarna Ljubljana za obdobje treh let (1.5.2021 - 30.4.2024). Oglejte si javna naročila »
2024-01-09   Zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Zagotavljanje zanesljivejšega električnega napajanja v PE Lekarna Ljubljana Oglejte si javna naročila »
2023-10-16   Storitve mobilne in IP telefonije s širokopasovnimi internetnimi priključki (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Storitve mobilne in IP telefonije s širokopasovnimi internetnimi priključki za obdobje treh let. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Telekom Slovenije, d.d.
2023-09-04   Kontaktni center Lekarne Ljubljana - nadaljevanje obratovanja (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Kontaktni center Lekarne Ljubljana - nadaljevanje obratovanja za obdobje treh let Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: CDE, nove tehnologije, d.o.o.
2022-07-19   Nakup avtomatiziranih lekarniških sistemov skladiščenja s prinosom zdravil z vzdrževanjem (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Nakup avtomatiziranih lekarniških sistemov skladiščenja s prinosom zdravil z vzdrževanjem za obdobje 60 mesecev (2 sklopa) Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Farmasist, podjetje za trženje, raziskave...
2022-05-16   Storitve varovanja, varnostno receptorske storitve, storitve prevoza gotovine, storitve menjave gotovine in storitve... (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Javno naročilo storitev varovanja (storitve varovanja premoženja in požarnega varovanja, storitve varnostno nadzornega centra, vzdrževanje in servisiranje sistemov tehničnega varovanja), varnostno receptorskih storitev, storitev prevoza gotovine, storitev menjave gotovine in storitev prevoza pošte za potrebe naročnika Lekarna Ljubljana za obdobje treh let. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: FIT fizično in tehnično varovanje, d.d.
2022-02-07   Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje 48 mesecev z dvema gospodarskima subjektoma. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: S&T Slovenija, informacijske rešitve in...
2021-09-17   Izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja v poslovnih enotah Lekarne Ljubljana (2 sklopa) (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja v poslovnih enotah Lekarne Ljubljana za obdobje treh let Sklop 1: Dnevno čiščenje Sklop 2: Generalno čiščenje. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: ISS Facility Services storitve in trgovina d.o.o.
2021-01-22   Nadomestilo za poslovanje s plačilnimi karticami z IP tehnologijo (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Nadomestilo za poslovanje s plačilnimi karticami z IP tehnologijo za obdobje 3 let. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
2021-01-18   Sklenitev CSP, OVS in OV pogodb za Microsoft programsko opremo (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Sklenitev CSP, OVS in OV pogodb za Microsoft programsko opremo za obdobje 3 let za naročnika Lekarna Ljubljana. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: SRC sistemske integracije d.o.o.
2020-11-20   Vzdrževanje ITK sistema Lekarne Ljubljana (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Vzdrževanje ITK sistema (informacijsko komunikacijskih sistemov) Lekarne Ljubljana za obdobje 3 let. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: S&T Slovenija, informacijske rešitve in...
2020-08-18   Kontaktni center Lekarne Ljubljana - nadaljevanje obratovanja (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Nadaljevanje obratovanja kontaktnega centra Lekarne Ljubljana za obdobje 3 let. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: CDE, nove tehnologije, d.o.o.
2020-06-23   Kontaktni center Lekarne Ljubljana - nadaljevanje obratovanja (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Nadaljevanje obratovanja kontaktnega centra Lekarne Ljubljana za obdobje 3 let. Oglejte si javna naročila »
2019-07-17   Nakup in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema za skladiščenje zdravil (2 sklopa) (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Nakup in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema za skladiščenje zdravil (Sklop 1 - Nakup sistema, Sklop 2 - Vzdrževanje sistema za obdobje 5 let). Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Farmasist, podjetje za trženje, raziskave...
2019-05-14   Nakup in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema za skladiščenje zdravil (2 sklopa) (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Nakup in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema za skladiščenje zdravil (Sklop 1 - Nakup sistema, Sklop 2 - Vzdrževanje sistema za obdobje 5 let). Oglejte si javna naročila »
2019-04-26   Storitve varovanja (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Javno naročilo storitev varovanja (storitve varovanja premoženja in požarnega varovanja, storitve varnostno nadzornega centra, vzdrževanje in servisiranje sistemov tehničnega varovanja), varnostno receptorskih storitev, storitev prevoza gotovine, storitev menjave gotovine in storitev prevoza pošte, za obdobje 3 let. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: FIT fizično in tehnično varovanje, d.d.
2019-03-07   Nakup farmacevtske ovojnine (6 sklopov) (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Nakup farmacevtske ovojnine: — Sklop 1: Farmacevtska ovojnina za lekarne, — Sklop 2: Lončki, plastenke, steklenice za Galenski laboratorij, — Sklop 3: Kozmetični lončki, — Sklop 4: Lončki za izdelavo mazil v zaprtem sistemu, — Sklop 5: Tube, — Sklop 6: Kapsule. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo... Lipis, Proizvodnja in trgovina d.o.o. UNILABOR, družba za prodajo farmacevtskih...
2018-11-21   Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Nakup energijsko učinkovite računalniške opreme s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje 48 mesecev. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: S&T Slovenija, informacijske rešitve in...
2018-09-11   Izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih enot (2 sklopa) (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Izvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja poslovnih enot Lekarne Ljubljana (2 sklopa - dnevno in generalno čiščenje). Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: ISS Facility Services storitve in trgovina d.o.o.
2018-09-03   Nakup virtualnih lekarniških polic za OTC izdajo in vzdrževanje za obdobje 5 let (2 sklopa) (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Nakup virtualnih lekarniških polic za OTC izdajo (sklop 1) in vzdrževanje za obdobje 5 let (sklop 2). Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Farmasist, podjetje za trženje, raziskave...
2018-06-04   Nabava sistema elektronskega označevanja cen za posamezne poslovne enote (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Nabava sistema elektronskega označevanja cen za posamezne poslovne enote za obdobje 3 let. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Leoss podjetje za laserje, elektroniko,...
2017-12-22   Nadomestilo za poslovanje s plačilnimi karticami z IP tehnologijo (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Nadomestilo za poslovanje s plačilnimi karticami z IP tehnologijo za obdobje treh let. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
2017-12-14   Vzdrževanje ITK sistema (Javni zavod Lekarna Ljubljana)
Vzdrževanje ITK sistema Lekarne Ljubljana. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: S&T Slovenija, informacijske rešitve in...