Javna naročila: ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja

8 arhivirana javna naročila

ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja je bil v preteklosti kupec programski paketi in informacijski sistemi, informacijski sistemi in strežniki in informacijski sistemi.
V preteklosti so bili dobavitelji za spletno stran ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja Generali zavarovalnica d.d. in Porsche Slovenija d.o.o. trgovina na debelo in drobno, Ljubljana.

Nedavna javna naročila ELES, d. o. o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja