2024-01-12   Izvajanje storitev zasebnega varovanja (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Predmet javnega naročila je »Izvajanje storitev zasebnega varovanja« za obdobje štiriindvajset (24) mesecev, ki je razdeljen na sedem ločenih sklopov. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila za posameznega naročnika oziroma za posamezni sklop predmeta javnega naročila (v nadaljevanju: posamezni naročnik in/ali posamezni sklop predmeta javnega naročnika) je podan v ponudbenem predračunu in tehničnih opisih za posamezni sklop predmeta javnega naročila, ki so kot priloge sestavni del razpisne dokumentacije. Oglejte si javna naročila »
2023-11-20   JPE-SPV-354/23 - Zamenjava pregrevalnika 2 in 3 v kotlu 3 po sklopih (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Zamenjava pregrevalnika 2 in 3 v kotlu 3 po naslednjih sklopih: 1. sklop: Izdelava in dobava elementov pregrevalnika in demontažna in montažna dela 2. sklop: Izolacijska dela 3. sklop: Najem gradbenega odra Oglejte si javna naročila »
2023-09-18   Izvajanje storitev zasebnega varovanja (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Predmet javnega naročila je »Izvajanje storitev zasebnega varovanja« za obdobje 48 mesecev, ki je razdeljen na naslednje sklope: ? Sklop 1: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju tudi: Sklop 1 in/ali JPE in/ali Sklop 1: JPE), ? Sklop 2: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., (v nadaljevanju tudi: Sklop 2 in/ali VKS in/ali Sklop 2: VKS), ? Sklop 3: JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. (v nadaljevanju tudi: Sklop 3 in/ali LPP in/ali Sklop 3: LPP), ? Sklop 4: … Oglejte si javna naročila »
2023-08-30   JPE-SPV-304/23 - Strojna vzdrževalna dela na področju črpalk, vodočrpalnice,KPV, armatur, kotlovskih mlinov,... (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Strojna vzdrževalna dela na področju črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesnih sekancev, toplotna obdelava jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Bemija d.o.o., izdelava in montaža...
2022-12-13   JPE-SPV-456/22 - Generalni remont turbine 3 po sklopih (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Generalni remont turbine 3 po naslednjih sklopih: 1. sklop: Izvedba generalnega remonta 2. sklop: Rezervni deli po specifikaciji 3. sklop: Montažna in varilska dela 4. sklop: Izolacijska dela 5. sklop: Natezni vijaki Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: ANTON BLAJ, proizvodnja, trgovina in... Đuro Đaković Montaža Izolak d.o.o. EUROMONTAŽA, montaža in varjenje... Tvornica turbina d.o.o.
2022-11-16   Prevzem gradbenega kompozita in odpadnega pepela (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Predmet javnega naročila je: - Sklop 1: prevzem gradbenega kompozita (v nadaljevanju tudi Sklop 1), - Sklop 2: prevzem odpadnega pepela (v nadaljevanju: Sklop 2) v skladu z zahtevami naročnika, ki so podrobno opisane v Poglavju 2 Tehnična specifikacija te razpisne dokumentacije. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Lumarci, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. Termit, rudarsko podjetje za pridobivanje...
2022-08-23   Dobava ekstra lahkega kurilnega olja (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Predmet javnega naročila je dobava ekstra lahkega kurilnega olja za naročnika Javno podjetje ENERGETIKA LJUBLJANA, v kvaliteti in v skladu z zahtevami in pogoji, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo po izvedenem postopku na podlagi b. točke sedmega (7.) odstavka 48. člena ZJN-3, sklenil okvirni sporazum z enim ali več ponudniki (v skladu s točko 1.1.1. razpisne dokumentacije) za obdobje 24 mesecev od datuma sklenitve okvirnega sporazuma oz. do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma, kar … Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Petrol, Slovenska energetska družba,...
2022-05-23   JPE-SPV-130/22 - Obnova korčnega kolesa in traku EAF 01 stroja KRB 150 po sklopih (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Obnova korčnega kolesa in traku EAF 01 stroja KRB 150 po naslednjih sklopih: 1. Sklop: Obnova reduktorjev, predležja in hidrodinamičnih sklopk 2. Sklop: Strojna dela na stroju KRB 150 - ročica 3. Sklop: Gumi trakovi, vroča vulkanizacija in čistilna tehnika 4. Sklop: Peskanje in antikorozijska zaščita 5. Sklop: Dvigovanje in prenos bremen z avtodvigalom Oglejte si javna naročila »
2022-02-28   »Dobava ekstra lahkega kurilnega olja« (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Predmet javnega naročila je dobava ekstra lahkega kurilnega olja v kvaliteti in v skladu z zahtevami in pogoji, ki so navedena v nadaljevanju razpisne dokumentacije. Oglejte si javna naročila »
2021-12-23   JPE-SOP-482/21 - Dobava plinske merilne in regulacijske opreme po sklopih (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Dobava plinske merilne in regulacijske opreme po naslednjih sklopih: 1. Sklop: Mehovni plinomeri 2. Sklop: Rotacijski plinomeri 3. Sklop: Turbinski plinomeri 4. Sklop: Regulatorji tlaka 5. Sklop: Plinski filtri 6. Sklop: Elektronski korektorji 7. Sklop: Mehovni plinomeri - ostalo 8. Sklop: Rezervni deli - Elster 9. Sklop: Rezervni deli - Itron 10. Sklop: Rezervni deli - RMG Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: ESTA d.o.o. Podjetje za proizvodnjo,... M & K SEIBERT, zunanja trgovina in...
2021-09-20   Dobava ekstra lahkega kurilnega olja (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Predmet javnega naročila je dobava ekstra lahkega kurilnega olja v kvaliteti in v skladu z zahtevami in pogoji, ki so navedena v razpisne dokumentacije. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Gatis Goriški avtotransport, trgovina in...
2021-08-19   Odvoz/prevzem gradbenega kompozita (pepel in žlindra) (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Predmet javnega naročila je odvoz/prevzem gradbenega kompozita (pepel in žlindra). JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., enota TE-TOL je skladno z 7. členom Uredbe o odpadkih opredelila pepel in žlindro kot stranski proizvod. V ta namen je za pepel in žlindro februarja 2020 pridobila registracijo skladno z Uredbo REACH, s katero dokazuje, da sta pepel in žlindra nenevarni snovi, ki ju je mogoče uporabljati kot stranski proizvod (kot polnilo in pri izdelavi veziv). Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Lumarci, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. Termit, rudarsko podjetje za pridobivanje...
2021-05-17   Nakup električne energije (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Predmet javnega naročila je nakup električne energije, ki je v celoti pridobljena iz obnovljivih virov (OVE). Električno energijo se zakupi za obdobje od 1.7.2021 od 00:00 ure do 31.12.2021 do 24:00 ure. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: ECE, energetska družba, d.o.o.
2021-05-06   Priprava prostorske dokumentacije za občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za objekt energijske izrabe odpadkov... (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za pripravo prostorske dokumentacije za občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za objekt energijske izrabe odpadkov v Ljubljani (OEIO). Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: E-NET OKOLJE, okoljevarstvene storitve d.o.o. IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
2021-02-24   Okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja poslovnih prostorov (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Predmet javnega naročila so okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja poslovnih prostorov (v nadaljevanju tudi: storitve in/ali čiščenje poslovnih prostorov) za obdobje 48 mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma za posamezni sklop predmeta javnega naročila. Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednje sklope: Sklop 1: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. (v nadaljevanju tudi: Sklop 1 in/ali JPE in/ali Sklop 1: JPE), Sklop 2: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., (v … Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: EES Sistemi, družba za čiščenje... Nova Dora, proizvodnja, čiščenje,... Valina, družba za vzdrževanje in čiščenje, d.o.o.
2021-02-23   JPE-SPV-69/21 - Strojna vzdrževalna dela na področju črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, itd (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Strojna vzdrževalna dela na področju črpalk, vodočrpalnice, KPV, armatur, kotlovskih mlinov, transporta premoga, pepela in lesne mase, sistema vžignega plamena, napravah za transport ELKO, toplotna obdelava jekel z uporabo računalniškega sistema krmiljenja elektro peči in z induktivnim ogrevanjem, rezanje pločevin z uporabo računalniško krmiljenega plamenskega rezalnika in plazemskega pantografa. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Bemija d.o.o., izdelava in montaža...
2020-12-18   Okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja poslovnih prostorov (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Predmet javnega naročila so okoljsko manj obremenjujoče storitve čiščenja poslovnih prostorov (v nadaljevanju tudi: storitve in/ali čiščenje poslovnih prostorov) za obdobje 48 mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma za posamezni sklop predmeta javnega naročila. Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednje sklope: Sklop 1: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. (v nadaljevanju tudi: Sklop 1 in/ali JPE in/ali Sklop 1: JPE), Sklop 2: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., (v … Oglejte si javna naročila »
2019-12-16   JPE-SPV-414/19 Generalni remont in modernizacija turbine 2 ter prilagoditev turbine 2 za projekt PPE-TOL (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Generalni remont in modernizacija turbine 2 ter prilagoditev turbine 2 za projekt PPE-TOL. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Tvornica turbina d.o.o.
2019-05-24   Strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Predmet javnega naročila je strokovni nadzor pri projektu PPE-TOL. Predmet javnega naročila zajema: Storitev strokovnega nadzora na gradbišču, tudi z uporabo BIM modela (zagotavlja naročnik) - glavni nadzorni inženir in nadzorni inženirji po vseh strokah (elektro, strojna, gradbena), v kontekstu ZGO-1 in GZ; Storitev pridobivanja, urejanja in priprave dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja in v okviru tega tudi izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta; Organizacija in … Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: HSE Invest družba za inženiring in...
2017-10-20   Dobava in postavitev 2 plinskih turboagregatov in 2 parnih utilizatorjev za plinsko parno enoto Toplarna Ljubljana – LOT 1 (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Dobava in postavitev 2 plinskih turboagregatov in 2 parnih utilizatorjev za plinsko parno enoto Toplarna Ljubljana – LOT 1. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Mytilineos Holdings S.A.
2017-10-19   Dobava utekočinjenega zemeljskega plina z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo... (Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.)
Dobava UZP z zagotovitvijo opreme za skladiščenje, uplinjanje in pripravo UZP za distribucijo v Občini Grosuplje. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Butan Plin družba za distribucijo plina,...