2024-01-12   Dobava laboratorijskega potrošnega materiala (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Dobava laboratorijskega potrošnega materiala po sklopih (10 sklopov) Oglejte si javna naročila »
2023-08-10   Nakup zdravil iz krvi (humani imunoglobulin anti-D (Rh) in kombinacija von Willebrandovega faktorja in... (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Nakup zdravil iz krvi (humani imunoglobulin anti-D (Rh) in kombinacija von Willebrandovega faktorja in koagulacijskega faktorja VIII) za oskrbo slovenskih bolnišnic in zunanjih lekarn. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Licentis, farmacevtska družba d.o.o.
2023-07-27   Storitve čiščenja prostorov Zavoda RS za transfuzijsko medicino po sklopih (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Storitve čiščenja prostorov Zavoda RS za transfuzijsko medicino po sklopih: Sklop 1: Šlajmerjeva Sklop 2: CTD Izola Sklop 3: CTD NG Sklop 4: CTD SG Sklop 5: Generalno čiščenje Oglejte si javna naročila »
2023-03-17   Nakup zdravil iz krvi za oskrbo slovenskih bolnišnic in zunanjih lekarn (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Nakup zdravil iz krvi za oskrbo slovenskih bolnišnic in zunanjih lekarn (po sklopih) Sklop 1: Humani polispecificni imunoglobulini za ekstravaskularno aplikacijo Sklop 2: Humani von Willebrandov faktor, humani koagulacijski faktor VIII Sklop 3: Humani plazemski proteini Sklop 4: Humani antitrombin Sklop 5: Humani anti-D (rh) imunoglobulin Sklop 6: Rekombinantni koagulacijski faktor VIII (simoktokog alfa) Sklop 7: Humani koagulacijski faktor VIII Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Octapharma AG
2021-06-28   Najem aparatov za avtomatsko ločevanje komponent krvi z vzdrževanjem ter nakup in dobava vrečk za odvzem krvi (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Najem aparatov za avtomatsko ločevanje komponent krvi z vzdrževanjem ter nakup in dobava vrečk za odvzem krvi. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: MEDINOVA zastopstva in trgovina d.o.o.
2021-04-15   Predelava slovenske humane plazme v zdravila iz krvi (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Predelava slovenske humane plazme v zdravila iz krvi. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Octapharma AG
2020-08-21   Nakup zdravil iz krvi (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Predmet javnega naročila je sukcesivni nakup in dobava zdravil iz krvi iz tuje plazme za obdobje 4 let od sklenitve okvirnega sporazuma, za potrebe nadaljnje prodaje naročnika. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Octapharma AG
2020-08-05   Dobava tehničnih plinov (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Dobava tehničnih plinov in najem jeklenk za potrebe ZTM. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Messer Slovenija podjetje za proizvodnjo...
2019-12-05   Zavarovalne storitve (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Zavarovalne storitve: A. zavarovanje požara in nekaterih drugih nevarnosti, B. zavarovanje strojeloma, C. zavarovanje elektronike, Č. zavarovanje zalog v hladilnicah, D. zavarovanje vloma in ropa, E. zavarovanje stekla F. zavarovanje splošne odgovornosti z razširitvami, G. zavarovanje transporta, H. zavarovanje vozil, I. zavarovanje nezgode. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Zavarovalnica Triglav, d.d.
2019-10-22   Sistem za NAT presejalno testiranje krvodajalcev (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Najem sistema za NAT presejalno testiranje krvodajalcev z vzdrževanjem ter nakup in dobava reagentov in potrošnega materiala. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Diagnostic Grifols, S.A.
2019-08-01   Dobava bakrenih ploščic za varjenje vrečk za kri za aparat Terumo TSCD II z vzdrževanjem (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Dobava bakrenih ploščic za varjenje vrečk za kri za aparat Terumo TSCD II z vzdrževanjem. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Bertossi Co.LTD
2019-06-27   Nakup aparatov za patogensko inaktivacijo trombocitnih komponent, vzdrževanje in popravila aparata ter dobava... (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Nakup aparatov za patogensko inaktivacijo trombocitnih komponent, vzdrževanje in popravila aparata ter dobava potrošnega materiala. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Cerus Europe B.V.
2019-06-21   Najem imunohematoloških analizatorjev za testiranje z reagenti, potrošnim materialom in vzdrževanjem (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Predmet javnega naročila je najem imunohematoloških analizatorjev za testiranje z reagenti, potrošnim materialom, skupaj z vzdrževanjem po zahtevah naročnika ter skladno s pravili vzdrževanja proizvajalca, na podlagi katerih ta zagotavlja pravilno delovanje aparata. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Mediline, mešana trgovska družba, d.o.o.
2018-12-21   Najem imunohematoloških analizatorjev za testiranje z reagenti, potrošnim materialom in vzdrževanjem (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Predmet javnega naročila je najem imunohematoloških analizatorjev za testiranje z reagenti, potrošnim materialom, skupaj z vzdrževanjem po zahtevah naročnika ter skladno s pravili vzdrževanja proizvajalca, na podlagi katerih ta zagotavlja pravilno delovanje aparata. Oglejte si javna naročila »
2018-11-29   Avtomatiziran sistem za presejalno testiranje krvodajalcev (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Predmet javnega naročila je nakup in dobava avtomatiziranega sistema za presejalno testiranje krvodajalcev skupaj z reagenti, potrošnim materialom in vzdrževanjem. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Abbott GmbH & Co. KG
2018-04-16   Nabava zdravila s humanim fibrinogenom za intravensko aplikacijo z dovoljenjem za promet (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Nabava zdravila s humanim fibrinogenom za intravensko aplikacijo z dovoljenjem za promet. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Octapharma AG
2017-08-04   Najem aparata za izolacijo nukleinskih kislin s potrebnimi reagenti in potrošnim materialom (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Najem aparata za avtomatsko izolacijo zunajcelične plodove DNA iz plazme nosečnic vključno z reagenti in potrošnim materialom. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: MEDILINE Mešana trgovska družba, d.o.o.
2017-02-23   Prevozne storitve po sklopih (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Prevozne storitve po sklopih Sklop 1: Redni prevozi na relacijah Sklop 2: Prevozi zamrznjene plazme Sklop 3: Izredni prevozi. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: GEA TIM d.o.o. prevozno podjetje
2016-08-19   Nakup zdravil iz krvi (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Predmet javnega naročila je sukcesivni nakup in dobava zdravil iz krvi iz tuje plazme za obdobje štirih let od sklenitve okvirnega sporazuma, za potrebe nadaljnje prodaje naročnika. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Octapharma AG
2016-06-24   Dobava bakrenih ploščic za varjenje vrečk za kri za aparat Terumo TSCD II z vzdrževanjem (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Dobava bakrenih ploščic za varjenje vrečk za kri za aparat Terumo TSCD II z vzdrževanjem. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Bertossi Co.LTD
2016-05-24   Najem aparatov za avtomatsko ločevanje komponent krvi z vzdrževanjem in vrečkami za odvzem krvi (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Najem aparatov za avtomatsko ločevanje komponent krvi z vzdrževanjem in vrečkami za odvzem krvi. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Medinova d.o.o.
2016-03-31   Najem analizatorja za testiranje z reagenti, potrošnim materialom in vzdrževanjem (Sistem za serološko presejalno... (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Gre za najem analizatorja za testiranje z reagenti, potrošnim materialom in vzdrževanjem (Sistem za serološko presejalno testiranje krvodajalcev) za obdobje štirih let vključno s sukcesivno dobavo potrošnega materiala po potrebah za to napravo v navedenem obdobju. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Abbott GmbH & Co. KG
2016-01-26   Najem analizatorjev za testiranje z reagenti, potrošnim materialom in vzdrževanjem (Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino)
Naročnik za obdobje 4 let (v sklopu 1 in 2) in za obdobje 5 let (v sklopu 3) najema laboratorijske naprave, skupaj s sukcesivno dobavo potrošnega materiala po potrebah za te naprave v navedenem obdobju. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Abbott GmbH & Co. KG