2024-01-16   Dobava goriva, upravljanje polnilnic goriva in vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje porabe goriva (Slovenske železnice, d.o.o.)
Dobava goriva, upravljanje polnilnic goriva in vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje porabe goriva Oglejte si javna naročila »
2024-01-16   Storitve mobilne telefonije, storitve prenosa podatkov in nakup mobilnih aparatov (Slovenske železnice, d.o.o.)
Predmet naročila so storitve mobilne telefonije, storitve prenosa podatkov in nakup mobilnih aparatov. Oglejte si javna naročila »
2023-11-23   Podaljšanje vzdrževanja obstoječih ter dokup in vzdrževanje dodatnih licenc IBM in HCL (Slovenske železnice, d.o.o.)
Podaljšanje vzdrževanja obstoječih ter dokup in vzdrževanje dodatnih licenc IBM in HCL Oglejte si javna naročila »
2023-10-03   Posodobitev in vzdrževanje diskovnih sistemov, optičnih stikal in tračne knjižnice (Slovenske železnice, d.o.o.)
Posodobitev in vzdrževanje diskovnih sistemov, optičnih stikal in tračne knjižnice Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Smartis, informacijski sistemi d.o.o.
2023-06-19   Implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za jedro storitev mobilnosti (MaaS - Mobility as a Service) (Slovenske železnice, d.o.o.)
Implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za jedro storitev mobilnosti (MaaS - Mobility as a Service) Oglejte si javna naročila »
2023-06-14   Digitalizacija mobilnosti CRM in CRM TIS (Slovenske železnice, d.o.o.)
Javno naročilo je sestavljeno iz treh vsebinskih delov: - Najem storitev implementacije, integracije in nastavitve CRM sistema in sistema za obveščanje strank; - Najem izdelane informacijske rešitve CRM sistema in sistema za obveščanje strank v oblaku, najem licenc v oblaku; - Vzdrževanje programske rešitve za upravljanje odnosov s strankami in sistema za obveščanje strank(CRM Mobilnost in CRM TIS). Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: AGILCON, informacijske tehnologije, d.o.o.
2023-05-29   Zavarovanje premoženja družb Slovenskih železnic (Slovenske železnice, d.o.o.)
Predmet naročila je zavarovanje premoženja družb SŽ: Slovenske železnice, d.o.o., SŽ - Potniški promet, d.o.o., SŽ - Tovorni promet, d.o.o., SŽ - Infrastruktura, d.o.o. in SŽ - VIT, d.o.o. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Zavarovalnica Triglav, d.d.
2023-04-25   Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo vzdrževanju in upravljanju železniških tirnih vozil in... (Slovenske železnice, d.o.o.)
Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za podporo vzdrževanju in upravljanju železniških tirnih vozil in železniške infrastrukture (EAM - Enterprise Asset Management) Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Smartis, informacijski sistemi d.o.o.
2023-04-13   Najem, implementacija in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema (Slovenske železnice, d.o.o.)
Predmet naročila je najem, implementacija in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema - informacijske podpore za kadrovsko administracijo. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o. Dejavniki Uspeha, svetovanje d.o.o.
2023-03-13   Dobava ekstra lahkega kurilnega olja (Slovenske železnice, d.o.o.)
Predmet naročila je dobava ekstra lahkega kurilnega olja (v nadaljevanju: »KOEL«) družbam Slovenskih železnic, za obdobje 3 (treh) let od obojestranskega podpisa pogodbe. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Petrol, Slovenska energetska družba,...
2023-03-09   Nabava uporabniških licenc BC in storitev vzdrževanja BC za obdobje 3 let (Slovenske železnice, d.o.o.)
Nabava uporabniških licenc BusinessConnect za bralni dostop in storitev vzdrževanja za obdobje 3 let Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o.
2022-11-24   Najem, implementacija in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema (Slovenske železnice, d.o.o.)
Predmet naročila je najem, implementacija in vzdrževanje kadrovskega informacijskega sistema - informacijske podpore za kadrovsko administracijo. Oglejte si javna naročila »
2022-11-15   Integrirani informacijski sistem za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti (Slovenske železnice, d.o.o.)
Integrirani informacijski sistem za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti Oglejte si javna naročila »
2022-11-03   Podaljšanje IAM (IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT) licenc za obdobje 3 let (Slovenske železnice, d.o.o.)
Podaljšanje IAM (IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT) licenc za obdobje 3 let Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Brihteja, inovativne IT rešitve, d.o.o.
2022-09-13   Zdravstvena preventiva v termalnem zdravilišču (Slovenske železnice, d.o.o.)
Izvedba programa zdravstvene preventive (skupaj z namestitvijo) v termalnem zdravilišču za zaposlene družb v skupini Slovenskih železnic. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Terme Olimia d.d.
2022-08-10   Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema v oblaku za vodenje IT projektov in upravljanje IT storitev (Slovenske železnice, d.o.o.)
Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema v oblaku za vodenje IT projektov in upravljanje IT storitev Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Smartis, informacijski sistemi d.o.o.
2022-05-27   Integrirani informacijski sistem za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti (Slovenske železnice, d.o.o.)
Integrirani informacijski sistem za naročanje in konstrukcijo vlakovnih poti Oglejte si javna naročila »
2022-05-20   Zavarovanje premoženja družb Slovenskih železnic (Slovenske železnice, d.o.o.)
Zavarovanje premoženja družb SŽ: Slovenske železnice, d.o.o., SŽ - Potniški promet, d.o.o., SŽ - Tovorni promet, d.o.o., SŽ - Infrastruktura, d.o.o. in SŽ - VIT, d.o.o. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Zavarovalnica Triglav, d.d.
2022-04-21   Nadgradnja, razširitev in vzdrževanje obstoječega sistema požarne pregrade Check Point (Slovenske železnice, d.o.o.)
Nadgradnja, razširitev in vzdrževanje obstoječega sistema požarne pregrade Check Point Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: S&T Slovenija, informacijske rešitve in...
2022-04-07   Revizija računovodskih izkazov za obdobje 2022-2024 (Slovenske železnice, d.o.o.)
Revizija računovodskih izkazov za obdobje 2022-2024, v družbah Slovenskih železnic v skladu z veljavno zakonodajo in z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Deloitte revizija d.o.o.
2022-02-14   Integrirani informacijski sistem upravljanja železniškega prometa iISUP (Slovenske železnice, d.o.o.)
Integrirani informacijski sistem upravljanja železniškega prometa iISUP Oglejte si javna naročila »
2021-12-10   Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš (Slovenske železnice, d.o.o.)
Predmet naročila je nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš za družbe skupine Slovenske železnice, za obdobje 2 (dveh) let od obojestranskega podpisa pogodbe. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Extra Lux, proizvodno in trgovsko...
2021-07-07   Nadgradnja informacijskih sistemov za upravljanje s sredstvi za železniška tirna vozila in za železniško... (Slovenske železnice, d.o.o.)
Nadgradnja informacijskih sistemov za upravljanje s sredstvi za železniška tirna vozila in za železniško infrastrukturo z dodatnimi funkcionalnostmi (EAM Enterprise Asset Management). Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Smartis, informacijski sistemi d.o.o.
2021-05-28   Zavarovanje premoženja družb Slovenskih železnic (Slovenske železnice, d.o.o.)
Predmet naročila je zavarovanje premoženja družb SŽ: Slovenske železnice, d.o.o., SŽ Potniški promet, d.o.o., SŽ Tovorni promet, d.o.o., SŽ Infrastruktura, d.o.o. in SŽ VIT, d.o.o. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Zavarovalnica Triglav, d.d.
2021-05-20   Vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management) (Slovenske železnice, d.o.o.)
Vzpostavitev sistema SIEM (Security Information and Event Management). Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Smartis, informacijski sistemi d.o.o.
2021-05-14   Razvoj, implementacija in vzdrževanje poslovnega informacijskega sistema za izvajanje transportno logističnih... (Slovenske železnice, d.o.o.)
Razvoj, implementacija in vzdrževanje poslovnega informacijskega sistema za izvajanje transportno logističnih storitev v družbi SŽ Tovorni promet, d.o.o. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: BE-terna, poslovne rešitve, d.o.o.
2021-02-22   Nabava okoljsko manj obremenjujočega papirnato higienskega in drugega materiala (Slovenske železnice, d.o.o.)
Nabava okoljsko manj obremenjujočega papirnato higienskega in drugega materiala. Oglejte si javna naročila »
2020-12-15   Podaljšanje vzdrževanja obstoječih ter dokup in vzdrževanje dodatnih licenc IBM in HCL (Slovenske železnice, d.o.o.)
Podaljšanje vzdrževanja obstoječih ter dokup in vzdrževanje dodatnih licenc IBM in HCL. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Smartis, informacijski sistemi d.o.o.
2020-11-12   Zamenjava virtualizacijske platforme in razširitev zasebnega oblaka SŽ (Slovenske železnice, d.o.o.)
Zamenjava virtualizacijske platforme in razširitev zasebnega oblaka SŽ. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: S&T Slovenija, informacijske rešitve in...
2020-10-15   Razvoj, implementacija poslovnega in vzdrževanje informacijskega sistema za izvajanje transportno logističnih... (Slovenske železnice, d.o.o.)
Razvoj, implementacija poslovnega in vzdrževanje informacijskega sistema za izvajanje transportno logističnih storitev v gospodarski družbi SŽ Tovorni promet, d.o.o. Oglejte si javna naročila »
2020-06-03   Posodobitev sistema zavarovanj računalniških sistemov Slovenskih železnic (Slovenske železnice, d.o.o.)
Posodobitev sistema zavarovanj računalniških sistemov Slovenskih železnic. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: ADD trgovina, inženiring, vzdrževanje...
2020-05-07   Storitve mobilne telefonije in storitve prenosa podatkov ter nakup mobilnih aparatov (Slovenske železnice, d.o.o.)
Storitve mobilne telefonije in storitve prenosa podatkov ter nakup mobilnih aparatov. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.
2020-01-23   Dobava kurilnega olja (Slovenske železnice, d.o.o.)
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja za družbe v skupini Slovenske železnice. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Petrol, Slovenska energetska družba,...
2019-12-18   Zavarovanje premoženja družb Slovenskih železnic (Slovenske železnice, d.o.o.)
Zavarovanje premoženja družb Slovenskih železnic za obdobje od 1.3.2020 do 28.2.2023. Oglejte si javna naročila »
2019-09-18   Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš (Slovenske železnice, d.o.o.)
Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Extra Lux, proizvodno in trgovsko...
2019-09-10   Posodobitev in vzdrževanje sistema požarne pregrade Check Point (Slovenske železnice, d.o.o.)
Posodobitev in vzdrževanje sistema požarne pregrade Check Point. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: S&T Slovenija, informacijske rešitve in...
2019-08-26   Vrednotenje delovnih mest, prenova plačnega sistema in priprava kadrovskega načrta v skupini SŽ (Slovenske železnice, d.o.o.)
Izbira ponudnika, ki bo v družbah Slovenskih železnic (v nadaljevanju: družbe SŽ) izvedel vrednotenje delovnih mest, prenovo plačnega sistema in pripravil kadrovski načrt za obdobje naslednjih 3 let. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Hay Group S.A.
2019-06-11   Implementacija informacijskega sistema za upravljanje učinkovitosti poslovanja (Slovenske železnice, d.o.o.)
Implementacija informacijskega sistema za upravljanje učinkovitosti poslovanja. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Avtenta, napredne poslovne rešitve, d.o.o.
2019-04-26   Revizija računovodskih izkazov za obdobje 2019-2021 (Slovenske železnice, d.o.o.)
Revizija računovodskih izkazov za obdobje 2019-2021. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Deloitte revizija d.o.o.
2019-04-11   Vrednotenje delovnih mest, prenova plačnega sistema in priprava kadrovskega načrta v skupini SŽ (Slovenske železnice, d.o.o.)
Vrednotenje delovnih mest, prenova plačnega sistema in priprava kadrovskega načrta v družbah Slovenskih železnic. Oglejte si javna naročila »
2019-04-02   Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za upravljanje identitet in dostopov do IT virov (IAM Identity... (Slovenske železnice, d.o.o.)
Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za upravljanje identitet in dostopov do IT virov (IAM Identity and Access Management). Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Brihteja, inovativne IT rešitve, d.o.o.