Celostna zasnova in izvedba komunikacijske kampanje projekta »Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje"

ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE

Celostna zasnova in izvedba komunikacijske kampanje projekta »Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje« s pripravo in izvedbo projektne komunikacijske strategije, razvojem kreativne ideje in vizualne identitete projekta (CGP-jem), petih letnih komunikacijskih načrtov, zasnovo in produkcijo avdio in video oglasnih vsebin, zasnovo tiskanih oglasov in oglasov za zunanje oglasne vsebine (brez produkcije/tiska) ter podporo pri odnosih z mediji.

Rok
Rok za prejem ponudb je bil 2024-02-14. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2024-01-12.

Kdo?

Kaj?

Kje?

Zgodovina javnih naročil
Datum Dokument
2024-01-12 Obvestilo o javnem naročilu
Obvestilo o javnem naročilu (2024-01-12)
Naročnik
Ime in naslovi
Ime: Andragoški center republike slovenije
Nacionalna registrska številka: 5523192000
Poštni naslov: Ulica Ambrožiča Novljana 5
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Kontaktna oseba: Blaž Jelenc
Telefon: +386 15842560 📞
E-naslov: info@acs.si 📧
Regija: Slovenija 🏙️
URL: https://www.acs.si 🌏
Komunikacija
URL dokumentov: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/505012/RD_za_objavo.zip 🌏
URL za sodelovanje: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=35225 🌏

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov:
“Celostna zasnova in izvedba komunikacijske kampanje projekta »Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v...”    Pokaži več
Izdelki/storitve: Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost 📦
Kratek opis:
“Celostna zasnova in izvedba komunikacijske kampanje projekta »Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v...”    Pokaži več
Ocenjena vrednost brez DDV: EUR 401 700 💰

1️⃣
Dodatni izdelki/storitve: Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost 📦
Kraj izvedbe: Slovenija 🏙️
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Storitev se izvaja v Republiki Sloveniji.
Opis javnega naročila:
“Celostna zasnova in izvedba komunikacijske kampanje projekta »Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v...”    Pokaži več
Merila za podelitev
Cena ni edino merilo za oddajo naročila, vsa merila pa so navedena le v dokumentaciji o javnem naročilu
Področje uporabe javnega naročila
Ocenjena skupna vrednost brez DDV: EUR 401 700 💰
Trajanje
Datum začetka: 2024-03-21 📅
Končni datum: 2028-10-31 📅
Trajanje pogodbe, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Ta pogodba se lahko podaljša
Opis
Opis obnovitev:
“Razlogi za podaljšanje predmetnega javnega naročila so navedeni v osnutku pogodbe (obrazec OBR - 2.11), ki je priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.”
Področje uporabe javnega naročila
Informacije o skladih Evropske unije:
“Predmetno javno naročilo se sofinancira s strani Republike Slovenije, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada plus.”    Pokaži več

Postopek
Vrsta postopka
Odprti postopek
Administrativne informacije
Rok za prejem ponudb ali prošenj za sodelovanje: 2024-02-14 10:00 📅
Jeziki, v katerih se lahko predložijo ponudbe ali zahtevki za sodelovanje: slovenščina 🗣️
Ponudba mora biti veljavna do: 2024-06-14 📅
Pogoji za odpiranje ponudb: 2024-02-14 11:00 📅
Pogoji za odpiranje ponudb (kraj):
“Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN na dan 14. 2. 2024 ob 11. uri, na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.”

Dopolnilne informacije
Informacije o elektronskih delovnih tokovih
Sprejeti bodo elektronski računi
Uporablja se elektronsko plačilo
Dodatne informacije

“Vsa navodila za pripravo ponudbe, pogoji in podobno, so navedeni v razpisni dokumentaciji. Dodatna pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije in...”    Pokaži več
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Ime: Andragoški center republike slovenije
Poštni naslov: Ulica Ambrožiča Novljana 5
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2024/S 012-031072 (2024-01-12)
Sorodna iskanja 🔍