2024-01-16   Storitve izvajanja nalog imenovanih zdravnikov, zdravnikov članov zdravstvene komisije in zdravnikov izvedencev (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letu-2024, in sicer storitve izvajanja nalog imenovanega zdravnika iz 81. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 z vsemi nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju tudi kot: »ZZVZZ«), izvajanja nalog zdravnika - člana zdravstvene komisije iz 82. člena ZZVZZ, izvajanje nalog zdravnika izvedenca iz 258. člena Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, … Oglejte si javna naročila »
2024-01-12   Nakup energ. učinkovite namizne računalniške opr., multimedijske videokonferenčne opr. z implementacijo in vzdrž.... (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila je enkratni nakup energijsko učinkovite namizne računalniške opreme, multimedijske videokonferenčne opreme z implementacijo, 3-letnim vzdrževanjem in storitvami strokovne pomoči ter nakup brezžičnih slušalk za Cisco telefone in MMKC s 3-letnim vzdrževanjem Oglejte si javna naročila »
2024-01-10   Storitve izvajanja nalog finančno medicinskega nadzornika (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve finančno medicinskega nadzora zdravstvenih delavcev za potrebe ZZZS v letu-2024, in sicer storitve izvajanja teh nadzorov v zdravstveni dejavnosti na področju specialističnih ambulant oz. na področju zobozdravstvenih ambulant, vključno z delom na sestankih nadzornikov ZZZS. Oglejte si javna naročila »
2023-12-29   Storitve preventivnih zdravstvenih pregledov za potrebe organizacijskih enot ZZZS-ponovitev (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve preventivnih zdravstvenih pregledov za potrebe organizacijskih enot ZZZS Oglejte si javna naročila »
2023-12-21   Zavarovalniške storitve (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so zavarovalniške storitve, in sicer: - zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov, - avtomobilsko zavarovanje, - kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih in - zavarovanje psov vodičev slepi za potrebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obdobje od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2028. Oglejte si javna naročila »
2023-12-05   Nakup, implementacija in upravljanje informacijske rešitve za izračun stroškov in uteži SPP za obdobje 12 let (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila je Nakup, implementacija in upravljanje informacijske rešitve za izračun stroškov in uteži SPP (v nadaljevanju: informacijska rešitev SPP) za obdobje 12 let Oglejte si javna naročila »
2023-11-30   Storitve strokovne pomoči in programiranja za SAP (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve strokovne pomoči in programiranja za sistem SAP ERP za obdobje 3 let od začetka veljavnosti pogodbe, v obsegu 100 človek/dni strokovne pomoči in 250 človek/dni programiranja. Oglejte si javna naročila »
2023-11-27   Storitve preventivnih zdravstvenih pregledov za potrebe organizacijskih enot ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve preventivnih zdravstvenih pregledov za potrebe organizacijskih enot ZZZS. Oglejte si javna naročila »
2023-11-27   Storitve izvajanja nalog zdravnikov članov zdravstvene komisije in zdravnikov izvedencev (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letih 2023-2024, in sicer storitve, izvajanja nalog zdravnika - člana zdravstvene komisije iz 82. člena ZZVZZ in izvajanje nalog zdravnika izvedenca iz 258. člena Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94 z vsemi nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju tudi kot: »Pravila OZZ«), ki poda izvedensko mnenje na zahtevo uradne osebe ZZZS, ko ta odloča na podlagi 82. ali 84. člena ZZVZZ ali v … Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: A-MEDIC, zdravstveno raziskovalna... Specialistična zdravstvena in...
2023-11-24   Storitve tehničnega vzdrževanja nepremičnin-hišniška dela (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet naročila so storitve tehničnega vzdrževanja-hišniških del nepremičnin organizacijskih enot ZZZS z izpostavami, za obdobje treh let od sklenitve pogodbe (maj 2024) do 31. 5. 2027. Oglejte si javna naročila »
2023-11-21   Storitve zajema in pretvorbe dokumentarnega gradiva z občutljivimi osebnimi podatki v digitalni zapis, e-hrambe... (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Storitve zajema in pretvorba dokumentarnega gradiva v fizični (papirni) obliki v digitalni zapis in e-hramba digitaliziranega dokumentarnega gradiva v oblaku ter odvoz in uničenje odpadnega papirja, kartona in nosilcev podatkov za potrebe OE zavoda v obdobju od 1. 2. 2024 do 31. 12. 2027 Oglejte si javna naročila »
2023-11-13   Storitve razvoja in vzdrževanja programskih rešitev za aplikacijski strežnik Websphere (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitev vzdrževanja obstoječih in razvoj ter vzdrževanje novih spletnih servisov (SOAP in REST), komponent za klice spletnih servisov drugih subjektov, javanskih zrn in javanskih obdelav za aplikacijski strežnik IBM Websphere Application Server za obdobje 3 let od začetka veljavnosti pogodbe, v obsegu 648 programerskih človek/dni . Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Gamadata, informacijske tehnologije, d.o.o.
2023-10-27   Vzdrževanje električnih inštalacij in naprav nepremičnin ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve vzdrževanja električnih inštalacij in naprav nepremičnin sedmih OE Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za obdobje od sklenitve pogodbe do 31. 12. 2027 Oglejte si javna naročila »
2023-10-18   Storitve izvajanja nalog imenovanih zdravnikov, zdravnikov članov zdravstvene komisije in zdravnikov izvedencev (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letih 2023-2024, in sicer storitve izvajanja nalog imenovanega zdravnika iz 81. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 z vsemi nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju tudi kot: »ZZVZZ«), izvajanja nalog zdravnika - člana zdravstvene komisije iz 82. člena ZZVZZ, izvajanje nalog zdravnika izvedenca iz 258. člena Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list … Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Alenka Simonič Anica Kurent Jarmila Trček Breznikar Katarina Planinec PULMO PANJAN d.o.o., zasebna... Specialistična zdravstvena in...
2023-10-13   Dobava in vgradnja energijsko učinkovitih klimatskih naprav za nepremičnine Zavoda za zdravstveno zavarovanje... (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila je dobava in vgradnja energetsko učinkovitih klimatskih naprav za nepremičnino Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju tudi kot: »ZZZS« ali »naročnik«), in sicer sedež OE Maribor, Sodna ulica 15, 2000 Maribor vključno z demontažo obstoječih klimatskih naprav. Oglejte si javna naročila »
2023-09-29   Storitve vzdrževanja vstopne točke in programskih knjižic on-line sistema ter portalov - ponovitev (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve projektiranja in programiranja za potrebe vzdrževanja vstopne točke in programskih knjižnic on-line sistema ter portalov, katerih lastnik izvorne kode je naročnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju tudi kot: »ZZZS« ali »naročnik«), za obdobje treh let (od 30. 12. 2023 dalje). Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: IBM Slovenija Podjetje za proizvodnjo,...
2023-09-28   Najem diskovnih sistemov za IBM »Z« okolje z upravljanjem (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve najem diskovnih sistemov za IBM »Z« okolje z upravljanjem. Oglejte si javna naročila »
2023-09-19   Storitve strokovne pomoči pri vzpostavljanju celovitega upravljanja sistema SPP-ponovitev (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve strokovne pomoči pri vzpostavljanju celovitega upravljanja sistema SPP za naročnika Zavoda za zdravstveno zavarovanj Slovenije (v nadaljevanju tudi kot: »ZZZS« ali »naročnik«), za obdobje 24 mesecev od začetka veljavnosti pogodbe, v obsegu 115 človek/dni. Oglejte si javna naročila »
2023-09-18   Storitve vzdrževanja aplikacijske programske opreme Microstrategy-ponovitev (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve standardne ravni vzdrževanja (Standard Support) aplikacijske programske opreme Microstrategy po splošnih pogojih proizvajalca. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: CRMT svetovanje in rešitve d.o.o.
2023-08-04   Dobava in vgradnja energijsko učinkovitih klimatskih naprav za nepremičnine Zavoda za zdravstveno zavarovanje... (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila je dobava in vgradnja energetsko učinkovitih klimatskih naprav za nepremičnino Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije(v nadaljevanju tudi kot: »ZZZS« ali »naročnik«), in sicer sedež OE Maribor, Sodna ulica 15, 2000 Maribor vključno z demontažo obstoječih klimatskih naprav. Oglejte si javna naročila »
2023-08-04   Storitve vzdrževanja sistema registracije delovnega časa (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve vzdrževanja sistema registracije delovnega časa na platformi KADRIS 4 s 57 registratorji delovnega časa in pripadajočim programskim vmesnikom za potrebe naročnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi kot: »ZZZS« ali »naročnik«) za obdobje za obdobje 36 mesecev. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Četrta pot, avtomatska identifikacija,...
2023-08-04   Storitve vzdrževanja programske opreme SAP (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila je nakup storitev vzdrževanja programske opreme SAP, po programu Enterprise Support, za 177 uporabniških licenc (151 licenc tipa Professional in 26 licenc tipa Limited), in sicer za leta 2024, 2025 in 2026. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Sapphir Management Consulting d.o.o.,...
2023-07-21   Storitve vzdrževanja vstopne točke in programskih knjižnic on-line sistema ter portalov (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve projektiranja in programiranja za potrebe vzdrževanja vstopne točke in programskih knjižnic on-line sistema ter portalov, katerih lastnik izvorne kode je naročnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Oglejte si javna naročila »
2023-07-13   Storitve vzdrževanja aplikacijske programske opreme Microstrategy (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve standardne ravni vzdrževanja (Standard Support) aplikacijske programske opreme Microstrategy po splošnih pogojih proizvajalca. Oglejte si javna naročila »
2023-07-13   Storitve vzdrževanja aplikacijske programske opreme IMiS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve vzdrževanja aplikacijske programske opreme IMiS za naročnika Zavoda za zdravstveno zavarovanj Slovenije, za obdobje treh let (1. 12. 2023 - 30. 11. 2026), ki vključuje naročnino na nove verzije aplikacijske programske opreme ter osnovno in dopolnilno vzdrževanje aplikacijske programske opreme. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: MARGIS, inženiring d.o.o.
2023-07-06   Storitve izvajanja nalog imenovanih zdravnikov, zdravnikov članov zdravstvene komisije in zdravnikov izvedencev (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letih 2023-2024, in sicer storitve izvajanja nalog imenovanega zdravnika iz 81. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 z vsemi nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju tudi kot: »ZZVZZ«), izvajanja nalog zdravnika - člana zdravstvene komisije iz 82. člena ZZVZZ, izvajanje nalog zdravnika izvedenca iz 258. člena Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list … Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Jasmina Panjan Avramovič PRENAMED, oddajanje sob, Ana Lasič, s.p. Zdravstvena dejavnost, Petra Ogrin Rehberger s.p. ZDRAVSTVENE IN IZOBRAŽEVALNE STORITVE,...
2023-06-28   Izdelava, dobava in vgradnja pohištvene opreme ter dobava in vgradnja drugega blaga, pri katerih se upoštevajo... (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Izdelava, dobava in vgradnja pohištvene opreme ter dobava in vgradnja drugega blaga, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Atlas oprema, podjetje za proizvodnjo in...
2023-06-27   Izven-garancijsko vzdrževanje namizne računalniške opreme (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila je izven-garancijsko vzdrževanje namizne računalniške opreme naročnika Zavoda za zdravstveno zavarovanj Slovenije. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Unistar LC, zastopstvo, izdelava in...
2023-06-15   Pogarancijsko vzdrževanje centralnega računalnika (IBM mainframe) (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve pogarancijskega vzdrževanja centralnega računalnika (IBM mainframe). Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: IBM Slovenija Podjetje za proizvodnjo,...
2023-06-01   Storitve vzdrževanja sistema centralnih nadzornih orodij (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve vzdrževanja sistema centralnih nadzornih orodij Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana in sicer za obdobje 3 (treh) let od 1. 10. 2023. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Kontron, informacijske in komunikacijske...
2023-05-24   Storitev strokovne pomoči pri vzpostavljanju celovitega upravljanja sistema SPP (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve strokovne pomoči pri vzpostavljanju celovitega upravljanja sistema SPP za naročnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju tudi kot: »ZZZS« ali »naročnik«), za obdobje 24 mesecev od začetka veljavnosti pogodbe, v obsegu 115 človek/dni. Oglejte si javna naročila »
2023-05-15   Storitve obdelave dela kontaktov v multimedijskem kontaktnem centru ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve obdelave dela kontaktov (klicev in elektronskih sporočil) v multimedijskem kontaktnem centru ZZZS. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Unistar LC, zastopstvo, izdelava in...
2023-05-11   Dobava in vgradnja energijsko učinkovitih klimatskih naprav za nepremičnine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila je dobava in vgradnja energetsko učinkovitih klimatskih naprav za nepremičnine Zavoda za zdravstveno zavarovanj Slovenije (v nadaljevanju tudi kot: »ZZZS« ali »naročnik«), vključno z demontažo obstoječih klimatskih naprav, kjer je to potrebno. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Stagoj, inštaliranje klimatskih naprav in...
2023-04-12   Izdelava, dobava in vgradnja pohištvene opreme ter dobava in vgradnja drugega blaga, pri katerih se upoštevajo... (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Izdelava, dobava in vgradnja pohištvene opreme ter dobava in vgradnja drugega blaga, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki Oglejte si javna naročila »
2023-03-29   Storitve izvajanja nalog imenovanih zdravnikov in zdravnikov izvedencev (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letih 2023-2024, in sicer storitve izvajanja nalog imenovanega zdravnika iz 81. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 z vsemi nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju tudi kot: »ZZVZZ«) in izvajanje nalog zdravnika izvedenca iz 258. člena Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94 z vsemi nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju tudi kot: … Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: NINA RINK S.P., ZDRAVSTVENE STORITVE Specialistična zunajbolnišnična... Svetovalne storitve Anja Hvalc Kolman s.p. Zdravniške in svetovalne storitve, Nadja... Zdravstvena dejavnost, Irena Kirar Fazarinc s.p. Zdravstvena dejavnost, Petra Ogrin Rehberger s.p. Zdravstvene in druge storitve, Sebastjan...
2023-03-29   Storitve izvajanja nalog finančno medicinskega nadzornika (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve finančno medicinskega nadzora zdravstvenih delavcev za potrebe ZZZS v letih 2023-2024, in sicer storitve izvajanja teh nadzorov v zdravstveni dejavnosti na področju specialističnih ambulant, vključno z delom na sestankih nadzornikov ZZZS. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Barbara Jelerčič Lenardič Zdravstvene storitve, Nataša Smrekar, s.p.
2023-02-20   Storitve projektiranja nadgradenj aplikacije Posredovanje osebnih podatkov (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila je nakup zunanjih storitev projektiranja nadgradenj aplikacije Posredovanje osebnih podatkov, v obdobju 18 mesecev od podpisa pogodbe. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: TIS inženiring za telematiko in software d.o.o.
2023-02-16   Slikopleskarske storitve - ponovitev (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so slikopleskarske storitve za nepremičnine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, organizacijske enote Murska Sobota, in sicer v obdobju od sklenitve pogodbe do vključno dne 31. 12. 2024. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Slikopleskarstvo in fasaderstvo MERICA d.o.o.
2023-02-03   Vzpostavitev in izvajanje storitev varnostno-operativnega centra (SOC) (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Vzpostavitev in izvajanje storitev varnostno-operativnega centra (SOC) Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Telekom Slovenije, d.d.
2023-02-03   Okolju prijazne storitve storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno... (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil za potrebe naročnikovih organizacijskih enot, in sicer za obdobje od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2026. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Acolav, podjetje za storitve, d.o.o. Cleaning družba za storitve in trgovino d.o.o. Megaform čiščenje, vzdrževanje in... SINTAL-EKO družba za čiščenje prostorov,...
2023-02-03   Storitve strokovne pomoči pri načrtovanju in uvedbi novih funkcionalnosti ter sprememb na področju sistema KZZ (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve strokovne pomoči pri načrtovanju in uvedbi novih funkcionalnosti ter sprememb na področju sistema kartice zdravstvenega zavarovanja. Oglejte si javna naročila »
2023-01-26   Podaljšanje licenčnine, vzdrževanje programske opreme in dodatne storitve za programsko opremo Easy Vista (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet naročila je podaljšanje licenčnine, vzdrževanje programske opreme in dodatne storitve za programsko opremo Easy Vista v obdobju 36 mesecev od začetka uporabe pogodbe. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: ITSM CENTER, poslovno svetovanje, d.o.o.
2023-01-23   Storitve izvajanja nalog imenovanih zdravnikov, zdravnikov članov zdravstvene komisije in zdravnikov izvedencev (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letih 2023-2024, in sicer storitve izvajanja nalog imenovanega zdravnika iz 81. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 z vsemi nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju tudi kot: »ZZVZZ«), izvajanja nalog zdravnika - člana zdravstvene komisije iz 82. člena ZZVZZ, izvajanje nalog zdravnika izvedenca iz 258. člena Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list … Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: A-MEDIC, zdravstveno raziskovalna... Alenka Simonič Anica Kurent DLAN, pomoč in nega na domu,... Jarmila Trček Breznikar KSM zdravstvena dejavnost Katarina Skubec... Post produkcija, Matic Friškovec s.p. SMILJANA ALADIČ Strokovno svetovanje Ingrid Kus Sotošek, s.p. Zdravstvene storitve, Tina Šterman s.p.
2023-01-18   Nakup, implementacija in vzdrževanje informacijske rešitve za izračun stroškov in uteži SPP (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila je nakup, implementacija in upravljanje informacijske rešitve za izračun stroškov in uteži SPP za obdobje 5 let. Oglejte si javna naročila »
2022-12-08   Slikopleskarske storitve - ponovitev (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so slikopleskarske storitve za nepremičnine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, organizacijske enote Murska Sobota, in sicer v obdobju od sklenitve pogodbe do vključno dne 31. 12. 2024. Oglejte si javna naročila »
2022-11-29   Vzdrževanje sistemov hlajenja, prezračevanja in ogrevanja nepremičnin ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila so storitve vzdrževanja sistemov hlajenja, prezračevanja in ogrevanja nepremičnin organizacijskih enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje, za obdobje od sklenitve pogodbe do 31. 12. 2025. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Astech d.o.o., servisiranje strojnih instalacij Cooltech, servis in prodaja, d.o.o. SISTEM PLUS, servis, vzdrževanje in...
2022-11-21   Nadgradnja tračnih sistemov za IBM Z okolje - ponovitev (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet javnega naročila je nakup opreme, storitev implementacije in vzdrževanja opreme tračnih sistemov za IBM okolje. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: S&T Iskratel, informacijske in...
2022-10-25   Obnova članstva v Gartner program (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)
Predmet naročila je obnova 3-letnega članstva v program »Gartner for IT Executives CIO Essentials« za enega nominiranega licenciranega uporabnika, in sicer za leta 2023, 2024 in 2025. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: REA IT svetovanje in storitve d.o.o.