2021-01-27   Sukcesivna dobava živil za potrebe Vrtca Jarše - zamrznjene ribe in zamrznjena zelenjava ter sadje (Vrtec Jarše)
Predmet naročila je sukcesivna dobava zamrznjenih rib in zamrznjenega sadja in zelenjave za potrebe Vrtca jarše Ljubljana. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Kvibo, družba za razvoj, proizvodnjo in... KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
2021-01-08   Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil za obdobje 3 let (Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna)
Predmet javnega razpisa po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov in z odpiranjem konkurence je »Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil za obdobje 3 let« (l. 2021-2024) za Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna. Opis je razviden iz razpisne dokumentacije. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Celjske mesnine d.o.o. Celje ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o. Geaprodukt trgovsko podjetje na debelo in... HMEZAD TRGOVINA ŽALEC d.o.o.,... HRIB Kmetijsko proizvodno podjetje,... Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. KMETIJSKA ZADRUGA LAŠKO z.o.o. KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA, z.o.o. Kvibo, družba za razvoj, proizvodnjo in... KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.o.o. Mesarstvo Oblak, proizvodnja, trgovina in... Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. Mlinotest Živilska industrija d.d. Pekarna Geršak, pekarna, slaščičarna, d.o.o. Pekarna Pečjak d.o.o. Perutnina Ptuj reja perutnine,... Pitus storitve, trgovina, gostinstvo,... PIVKA perutninarstvo d.d. Pomurske mlekarne d.d. Poslovni sistem Mercator d.d. Presta Prestiž, podjetje za proizvodnjo... Ribogojstvo Goričar reja in prodaja rib... S.P. Plod proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. Sadex, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o. Žito prehrambena industrija, d.o.o.
2020-11-19   Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil za obdobje 4 let z možnostjo podaljšanja za 1 leto (skupno... (Dijaški dom Bežigrad Ljubljana)
Predmet javnega razpisa po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov in z odpiranjem konkurence je »Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil za obdobje štirih let z možnostjo podaljšanja za eno leto« (l. 2021-2024/2025) za naročnike Dijaški dom Bežigrad Ljubljana (pooblaščen za oddajo tega javnega naročila), Dijaški dom Ivana Cankarja, Dijaški dom Poljane, Dijaški dom Tabor in Dijaški dom Vič s sklenitvijo okvirnega sporazuma, v skladu s specifikacijo, ki je priloga razpisne … Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Adamlje Jože B-Forma storitve in trgovina, d.o.o. Bio Dobrote, proizvodnja domačih izdelkov, d.o.o. Celjske mesnine d.o.o. Celje Consult & Commerce, podjetje za razvoj,... DIGIT trgovsko-proizvodno podjetje,... DUKAT S trgovina na debelo in drobno d.o.o. ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o. Geaprodukt trgovsko podjetje na debelo in... HMEZAD TRGOVINA ŽALEC d.o.o.,... Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. Iz krušne peči, storitve in trgovina, d.o.o. Janez Eržen Kele & Kele proizvodnja, trgovina in... Klavnica, predelava in prodaja mesa, ter... KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA IDRIJA... Kvibo, družba za razvoj, proizvodnjo in... KVIBO, družba za trgovino in storitve, d.o.o. Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.o.o. Loške mesnine d.o.o. MarSi, predelava in konzerviranje... Mesarstvo Blatnik d.o.o. Ljubljana,... Mesarstvo Bradač Marjan Bradač S.P. Mesarstvo Oblak, proizvodnja, trgovina in... Mesarstvo Rešet, proizvodnja in trgovina... Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o. Mlinotest Živilska industrija d.d. MONSUN, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o. Nektar natura, proizvodnja pijač, d.o.o. Pekarna Pečjak d.o.o. Perutnina Ptuj reja perutnine,... Pitus storitve, trgovina, gostinstvo,... PIVKA perutninarstvo d.d. Pomurske mlekarne d.d. Poslovni sistem Mercator d.d. Postojnske mesnine, družba za... Repar Marko Ribogojstvo Goričar reja in prodaja rib... SIPIC trgovina in proizvodnja d.o.o. Vita Activus proizvodnja, trgovina in... Žito prehrambena industrija, d.o.o.