2023-12-29   Izdelava izvedbenega načrta za nadgradnjo železniške proge št. 34 Maribor-Prevalje-d.m. na odseku Sveti Danijel -... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Izdelava izvedbenega načrta za nadgradnjo železniške proge št. 34 Maribor-Prevalje-d.m. na odseku Sveti Danijel - Dravograd - Prevalje - d.m. Oglejte si javna naročila »
2023-12-27   Izvedba centralnega nadzornega sistema SCADA s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami na žel. progi št. 30... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Izvedba centralnega nadzornega sistema SCADA s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami na žel. progi št. 30 Zidani Most - Šentilj - d.m. in vzdrževanje le tega Oglejte si javna naročila »
2023-12-22   Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev za nadgradnjo regionalne železniške... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev za nadgradnjo regionalne železniške proge št. 31 Celje-Velenje Oglejte si javna naročila »
2023-12-20   Izdelava projektne dokumentacije DPP in izvedbenih načrtov za nadgradnjo regionalne železniške proge št. 70 na... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Izdelava projektne dokumentacije DPP in izvedbenih načrtov za nadgradnjo regionalne železniške proge št. 70 na odseku Jesenice-Bohinjska Bistrica Oglejte si javna naročila »
2023-07-18   A-22/23; Izdelava IZP in PZI za Ureditev regionalne ceste R3-677/2202 Pišece - Zgornja Pohanca od km 0.000 do km... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Izdelava IZP in PZI za Ureditev regionalne ceste R3-677/2202 Pišece - Zgornja Pohanca od km 0.000 do km 3.500, skozi Pavlovo vas Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Biro za inženiring, konsalting,...
2023-06-30   A-27/23; Izvajanje konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Izvajanje konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2024-2026 / PROJEKT VZHOD in ZAHOD Oglejte si javna naročila »
2023-06-01   Izdelava projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške infrastrukture na železniškem... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Izdelava projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške infrastrukture na železniškem območju ljubljanskih postaj brez postaje Ljubljana Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Elea IC projektiranje in svetovanje d.o.o. Tiring inženiring, d.o.o, Trzin
2023-05-29   Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri gradnji nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto v Ljubljani v... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri gradnji nadomestnega železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto v Ljubljani v okviru nadgradnje železniške postaje Ljubljana Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: IGMAT, Inštitut za gradbene materiale, d.d. Zavod za gradbeništvo Slovenije
2023-05-22   Izdelava izvedbenega načrta (IZN) za aktivno protihrupno zaščito ob glavni železniški progi št. 10 d.m. - Dobova -... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Izdelava izvedbenega načrta (IZN) za aktivno protihrupno zaščito ob glavni železniški progi št. 10 d.m. - Dobova - Ljubljana na območju Občine Litija Oglejte si javna naročila »
2023-04-07   Izdelava strokovnih podlag in pobude/DIIP za državni prostorski načrt za železniško povezavo Letališča Jožeta... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Izdelava strokovnih podlag in pobude/DIIP za državni prostorski načrt za železniško povezavo Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana z Ljubljano Oglejte si javna naročila »
2023-02-23   Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev za nadgradnjo regionalne železniške... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev za nadgradnjo regionalne železniške proge št. 31 Celje - Velenje Oglejte si javna naročila »
2023-02-13   Projektiranje objekta javne železniške infrastrukture na območju multimodalnega vozlišča v Mestni občini Maribor (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Projektiranje objekta javne železniške infrastrukture na območju multimodalnega vozlišča v Mestni občini Maribor (izdelava natečajne rešitve in izdelava projektne dokumentacije ) Oglejte si javna naročila »
2023-01-27   Izdelava izvedbenih načrtov za povečanje hitrosti na železniških progah Zidani Most - Šentilj - d.m., Pragersko -... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Izdelava izvedbenih načrtov za povečanje hitrosti na železniških progah Zidani Most - Šentilj - d.m., Pragersko - Ormož, Ormož - Hodoš - d.m., Grosuplje - Kočevje Oglejte si javna naročila »
2023-01-25   A-4/23; Izdelava PZI novogradnje podvoza za kolesarsko stezo pod zahodno priključno cesto krožnega križišča... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Izdelava PZI novogradnje podvoza za kolesarsko stezo pod zahodno priključno cesto krožnega križišča G2-104/1626 v km 0,150 v Mengšu Oglejte si javna naročila »
2023-01-17   Izdelava projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške infrastrukture na postaji Sežana in... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Izdelava projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške infrastrukture na postaji Sežana in progovnem odseku Sežana - dm Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: SŽ - Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
2023-01-09   Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter izvedbenega načrta za nadgradnjo... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev ter izvedbenega načrta za nadgradnjo železniške postaje Kranj Oglejte si javna naročila »
2022-09-08   A-74/22; Koncesija za izvajanje gosp. javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju... (Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)
Koncesija za izvajanje gosp. javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 9 Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Cestno podjetje Ptuj d.d.