IZBIRA SERVISNIH DELAVNIC ZA TRANSPORTNA SREDSTVA

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

IZBIRA SERVISNIH DELAVNIC ZA TRANSPORTNA SREDSTVA

Rok
Rok za prejem ponudb je bil 2024-02-12. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2024-01-10.

Kdo?

Kaj?

Kje?

Zgodovina javnih naročil
Datum Dokument
2024-01-10 Obvestilo o javnem naročilu
Obvestilo o javnem naročilu (2024-01-10)
Naročnik
Ime in naslovi
Ime: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Nacionalna registrska številka: 5231698000
Poštni naslov: Vetrinjska ulica 2
Poštno mesto: Maribor
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija 🇸🇮
Kontaktna oseba: Marja Miljković
Telefon: +386 22200764 📞
E-naslov: marja.miljkovic@elektro-maribor.si 📧
Regija: Slovenija 🏙️
URL: http://www.elektro-maribor.si 🌏
Komunikacija
URL dokumentov: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/504668/IZBIRA_SERVISNIH_DELAVNIC_ZA_TRANSPORTNA_SREDSTVA_-_objava.zip 🌏
URL za sodelovanje: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=35120 🌏

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: IZBIRA SERVISNIH DELAVNIC ZA TRANSPORTNA SREDSTVA JN-35120
Izdelki/storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo 📦
Kratek opis: Izbira servisnih delavnic za transportna sredstva
Informacije o lotih
Ponudbe se lahko predložijo za največje število sklopov: 22

1️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje vozil znamke Renault in Dacia - Maribor
Naslov
Identifikacijska številka lota: 1
Opis
Dodatni izdelki/storitve: Popravila, vzdrževanje in pripadajoče storitve za vozila in z njimi povezano opremo 📦
Kraj izvedbe: Slovenija 🏙️
Opis javnega naročila: Servisiranje vozil znamke Renault in Dacia - Maribor
Merila za podelitev
Cena ni edino merilo za oddajo naročila, vsa merila pa so navedena le v dokumentaciji o javnem naročilu
Trajanje pogodbe, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Opis
Trajanje: 12

2️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje vozil znamke Renault in Dacia - Sl. Bistrica
Naslov
Identifikacijska številka lota: 2
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje vozil znamke Renault in Dacia - Sl. Bistrica

3️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje vozil znamke Renault in Dacia - Ptuj
Naslov
Identifikacijska številka lota: 3
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje vozil znamke Renault in Dacia - Ptuj

4️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje vozil znamke Renault in Dacia - Ljutomer
Naslov
Identifikacijska številka lota: 4
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje vozil znamke Renault in Dacia - Ljutomer

5️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje vozil znamke Renault in Dacia - M. Sobota
Naslov
Identifikacijska številka lota: 5
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje vozil znamke Renault in Dacia - M. Sobota

6️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje vozil znamke Toyota - Maribor
Naslov
Identifikacijska številka lota: 6
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje vozil znamke Toyota - Maribor

7️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje vozil znamke Toyota - Ptuj
Naslov
Identifikacijska številka lota: 7
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje vozil znamke Toyota - Ptuj

8️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje vozil znamke Toyota - M. Sobota
Naslov
Identifikacijska številka lota: 8
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje vozil znamke Toyota - M. Sobota

9️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje vozil znamke Peugeot - Maribor
Naslov
Identifikacijska številka lota: 9
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje vozil znamke Peugeot - Maribor

1️⃣0️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje vozil znamke Peugeot - Ptuj
Naslov
Identifikacijska številka lota: 10
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje vozil znamke Peugeot - Ptuj

1️⃣1️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje vozil znamke Peugeot - M. Sobota
Naslov
Identifikacijska številka lota: 11
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje vozil znamke Peugeot - M. Sobota

1️⃣2️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje vozil znamke Fiat - Maribor
Naslov
Identifikacijska številka lota: 12
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje vozil znamke Fiat - Maribor

1️⃣3️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje vozil znamke VW - Maribor
Naslov
Identifikacijska številka lota: 13
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje vozil znamke VW - Maribor

1️⃣4️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje tovornih vozil - Maribor
Naslov
Identifikacijska številka lota: 14
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje tovornih vozil - Maribor

1️⃣5️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje tovornih vozil - Ptuj
Naslov
Identifikacijska številka lota: 15
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje tovornih vozil - Ptuj

1️⃣6️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje tovornih vozil - Ljutomer
Naslov
Identifikacijska številka lota: 16
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje tovornih vozil - Ljutomer

1️⃣7️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje tovornih vozil - M. Sobota
Naslov
Identifikacijska številka lota: 17
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje tovornih vozil - M. Sobota

1️⃣8️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje tovornih vozil Iveco - Maribor
Naslov
Identifikacijska številka lota: 18
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje tovornih vozil Iveco - Maribor

1️⃣9️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje dvižnih naprav HIAB
Naslov
Identifikacijska številka lota: 19
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje dvižnih naprav HIAB

2️⃣0️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje gradbenih delovnih strojev - rovokopač
Naslov
Identifikacijska številka lota: 20
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje gradbenih delovnih strojev - rovokopač

2️⃣1️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje gradbenih delovnih strojev - mini bager
Naslov
Identifikacijska številka lota: 21
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje gradbenih delovnih strojev - mini bager

2️⃣2️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje gradbenih delovnih strojev - mini bager KUBOTA
Naslov
Identifikacijska številka lota: 22
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje gradbenih delovnih strojev - mini bager KUBOTA

2️⃣3️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje delovnih strojev viličarjev - Maribor
Naslov
Identifikacijska številka lota: 23
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje delovnih strojev viličarjev - Maribor

2️⃣4️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Servisiranje mobilnih diesel el. agregatov
Naslov
Identifikacijska številka lota: 24
Opis
Opis javnega naročila: Servisiranje mobilnih diesel el. agregatov

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Seznam in kratek opis pogojev: Razvidno iz dokumentacije naročnika
Ekonomski in finančni položaj
Merila za izbor, kot so navedena v dokumentaciji o javnem naročilu
Tehnične in strokovne sposobnosti
Merila za izbor, kot so navedena v dokumentaciji o javnem naročilu
Pogoji za sodelovanje
Seznam in kratek opis pravil in meril: Razvidno iz dokumentacije naročnika
Zahtevani depoziti in jamstva: Razvidno iz dokumentacije naročnika
Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo: Razvidno iz dokumentacije naročnika
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo: Razvidno iz dokumentacije naročnika
Pogoji v zvezi s pogodbo
Pogoji za izvajanje pogodbe: Razvidno iz dokumentacije naročnika

Postopek
Vrsta postopka
Odprti postopek
Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Okvirni sporazum z enim izvajalcem
Administrativne informacije
Rok za prejem ponudb ali prošenj za sodelovanje: 2024-02-12 09:00 📅
Jeziki, v katerih se lahko predložijo ponudbe ali zahtevki za sodelovanje: slovenščina 🗣️
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Najkrajši rok, v katerem mora ponudnik ohraniti ponudbo: 4
Pogoji za odpiranje ponudb: 2024-02-12 10:00 📅
Pogoji za odpiranje ponudb (kraj):
“Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.”
Pogoji za odpiranje ponudb (informacije o pooblaščenih osebah in postopek odpiranja): Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Dopolnilne informacije
Informacije o elektronskih delovnih tokovih
Uporablja se elektronsko naročanje
Sprejeti bodo elektronski računi
Uporablja se elektronsko plačilo
Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.02.2024 10:00:00
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Ime: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Poštni naslov: Vetrinjska ulica 2
Poštno mesto: Maribor
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2024/S 010-025206 (2024-01-10)