Vzdrževanje in nadzor informacijsko komunikacijske opreme

Javni Holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb

Opis naveden v razpisni dokumentaciji.

Rok
Rok za prejem ponudb je bil 2024-02-16. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2024-01-16.

Kdo?

Kaj?

Kje?

Zgodovina javnih naročil
Datum Dokument
2024-01-16 Obvestilo o javnem naročilu
Obvestilo o javnem naročilu (2024-01-16)
Naročnik
Ime in naslovi
Ime:
“JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb”
Nacionalna registrska številka: 5860199000
Poštni naslov: Verovškova ulica 70
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Kontaktna oseba: Sektor za javna naročila, Tanja Dermastja
Telefon: +386 14740441 📞
E-naslov: tanja.dermastja@jhl.si 📧
Faks: +386 14740849 📠
Regija: Slovenija 🏙️
URL: http://www.jhl.si 🌏

Naročnik (dodatno)
Ime: JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
Nacionalna registrska številka: 5222966000
Poštni naslov: Celovška cesta 160
Poštno mesto: Ljubljana
Telefon: +386 14740441 📞
Ime: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Nacionalna registrska številka: 5046688000
Poštni naslov: Vodovodna cesta 90
Ime: ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
Nacionalna registrska številka: 5015669000
Poštni naslov: Med hmeljniki 2
Ime: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Nacionalna registrska številka: 5226406000
Poštni naslov: Verovškova ulica 62
Ime: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Nacionalna registrska številka: 5607906000
Poštni naslov: Kopitarjeva ulica 2

Naročnik
Informacije o skupnem javnem naročanju
Pogodba vključuje skupno javno naročilo
Komunikacija
Dostop do dokumentacije o javnem naročilu je omejen
URL dokumentov: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/505222/JHL-34-23.zip 🌏
URL za sodelovanje: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=35288 🌏
Vrsta naročnika
Druga vrsta: Javno podjetje

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Vzdrževanje in nadzor informacijsko komunikacijske opreme JN-35288 (JHL-34/23)
Izdelki/storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo 📦
Kratek opis: Opis naveden v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: EUR 2 300 000 💰

1️⃣
Dodatni izdelki/storitve: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve za osebne računalnike, pisarniško opremo, telekomunikacije in avdiovizualno opremo 📦
Kraj izvedbe: Slovenija 🏙️
Opis javnega naročila: Opis naveden v razpisni dokumentaciji.
Merila za podelitev
Cena
Področje uporabe javnega naročila
Ocenjena skupna vrednost brez DDV: EUR 2 300 000 💰
Trajanje pogodbe, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Opis
Trajanje: 48

Postopek
Vrsta postopka
Odprti postopek
Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Okvirni sporazum z enim izvajalcem
Administrativne informacije
Rok za prejem ponudb ali prošenj za sodelovanje: 2024-02-16 10:00 📅
Jeziki, v katerih se lahko predložijo ponudbe ali zahtevki za sodelovanje: slovenščina 🗣️
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Najkrajši rok, v katerem mora ponudnik ohraniti ponudbo: 4
Pogoji za odpiranje ponudb: 2024-02-16 11:00 📅
Pogoji za odpiranje ponudb (kraj): Sistem e-JN.

Dopolnilne informacije
Informacije o elektronskih delovnih tokovih
Sprejeti bodo elektronski računi
Uporablja se elektronsko plačilo
Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.02.2024 10:00:00
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Ime:
“JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb”
Poštni naslov: Verovškova ulica 70
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2024/S 014-037356 (2024-01-16)