Storitve izvajanja nalog imenovanih zdravnikov, zdravnikov članov zdravstvene komisije in zdravnikov izvedencev

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Predmet javnega naročila so upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letu-2024, in sicer storitve izvajanja nalog imenovanega zdravnika iz 81. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 z vsemi nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju tudi kot: »ZZVZZ«), izvajanja nalog zdravnika - člana zdravstvene komisije iz 82. člena ZZVZZ, izvajanje nalog zdravnika izvedenca iz 258. člena Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94 z vsemi nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju tudi kot: »Pravila OZZ«), ki poda izvedensko mnenje na zahtevo uradne osebe ZZZS, ko ta odloča na podlagi 81., 82. ali 84. člena ZZVZZ ali v primeru izjemnih odobritev na podlagi Pravilnika o natančnejših pogojih in natančnejšem postopku o izjemni odobritvi zdravila, živila za posebne zdravstvene namene, prehranskega dopolnila, dermatološkega izdelka, medicinskega pripomočka ali zdravstvene storitve.

Rok
Rok za prejem ponudb je bil 2024-01-31. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2024-01-16.

Kdo?

Kaj?

Kje?

Zgodovina javnih naročil
Datum Dokument
2024-01-16 Obvestilo o javnem naročilu
Obvestilo o javnem naročilu (2024-01-16)
Naročnik
Ime in naslovi
Ime: Zavod za zdravstveno zavarovanje slovenije
Nacionalna registrska številka: 5554195000
Poštni naslov: Miklošičeva cesta 24
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Kontaktna oseba: Matjaž Jamnik
Telefon: +386 13077279 📞
E-naslov: ijn@zzzs.si 📧
Regija: Slovenija 🏙️
URL: http://zzzs.si 🌏
Komunikacija
URL dokumentov: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/504802/RD_objava.zip 🌏

Objekt

1️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov:
“Storitve izvajanja nalog imenovanih zdravnikov, zdravnikov članov zdravstvene komisije in zdravnikov izvedencev SKU-ZDR-27-002/24-S; 430-4/2024-DI/”
Izdelki/storitve: Upravne storitve v zdravstvu 📦
Kratek opis:
“Predmet javnega naročila so upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letu-2024, in sicer storitve izvajanja nalog imenovanega zdravnika...”    Pokaži več
Informacije o lotih
Ponudbe se lahko predložijo samo za en sklop

1️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: ZZZS OE Ljubljana, Naloge imenovanega zdravnika in zdravnika izvedenca
Naslov
Identifikacijska številka lota: 1
Opis
Dodatni izdelki/storitve: Upravne storitve v zdravstvu 📦
Kraj izvedbe: Slovenija 🏙️
Opis javnega naročila:
“Predmet javnega naročila so upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letu-2024, in sicer storitve izvajanja nalog imenovanega zdravnika...”    Pokaži več

2️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: ZZZS OE Koper, Naloge imenovanega zdravnika in zdravnika izvedenca
Naslov
Identifikacijska številka lota: 2

3️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: ZZZS OE Ravne na Koroškem, Naloge imenovanega zdravnika in zdravnika izvedenca
Naslov
Identifikacijska številka lota: 3

4️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: ZZZS OE Nova Gorica, Naloge imenovanega zdravnika in zdravnika izvedenca
Naslov
Identifikacijska številka lota: 4

5️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: ZZZS OE Novo mesto, Naloge imenovanega zdravnika in zdravnika izvedenca
Naslov
Identifikacijska številka lota: 5

6️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: ZZZS OE Kranj, Naloge imenovanega zdravnika in zdravnika izvedenca
Naslov
Identifikacijska številka lota: 6

7️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov:
“ZZZS Direkcija - POPMP Naloge zdravnika - člana zdravstvene komisije in zdravnika izvedenca”
Naslov
Identifikacijska številka lota: 7
Opis
Opis javnega naročila:
“Predmet javnega naročila so upravne in svetovalne storitve zdravnikov za potrebe ZZZS v letu-2024, in sicer storitve izvajanja nalog zdravnika - člana...”    Pokaži več

Postopek
Administrativne informacije
Rok za prejem ponudb ali prošenj za sodelovanje: 2024-01-31 08:00 📅
Jeziki, v katerih se lahko predložijo ponudbe ali zahtevki za sodelovanje: slovenščina 🗣️

Dopolnilne informacije
Informacije o elektronskih delovnih tokovih
Sprejeti bodo elektronski računi
Uporablja se elektronsko plačilo
Dodatne informacije

“Ponudnik odda svojo ponudbo tako, da: - v slovenskem jeziku ustrezno izpolni, podpiše (s strani pooblaščene osebe) in žigosa (če posluje z žigom) priloženo...”    Pokaži več
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Ime: Zavod za zdravstveno zavarovanje slovenije
Poštni naslov: Miklošičeva cesta 24
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2024/S 014-037674 (2024-01-16)