Dobava goriva, upravljanje polnilnic goriva in vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje porabe goriva

Slovenske železnice, d.o.o.

Dobava goriva, upravljanje polnilnic goriva in vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje porabe goriva

Rok
Rok za prejem ponudb je bil 2024-02-23. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2024-01-16.

Kdo?

Kaj?

Kje?

Zgodovina javnih naročil
Datum Dokument
2024-01-16 Obvestilo o javnem naročilu
Obvestilo o javnem naročilu (2024-01-16)
Naročnik
Ime in naslovi
Ime: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Nacionalna registrska številka: 5142733000
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 11
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Telefon: +386 12914439 📞
E-naslov: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si 📧
Regija: Slovenija 🏙️
URL: https://www.sz.si/ 🌏

Naročnik (dodatno)
Ime:
“Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.”
Nacionalna registrska številka: 6017177000
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 11
Poštno mesto: Ljubljana
Telefon: +386 12914439 📞
Ime:
“Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.”
Nacionalna registrska številka: 6017231000
Ime:
“Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.”
Nacionalna registrska številka: 6017274000

Naročnik
Informacije o skupnem javnem naročanju
Pogodba vključuje skupno javno naročilo
Komunikacija
URL dokumentov: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/505302/Razpisna_dokumentacija.zip 🌏
URL za sodelovanje: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=35307 🌏

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov:
“Dobava goriva, upravljanje polnilnic goriva in vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje porabe goriva JN-35307”
Izdelki/storitve: Dizelsko gorivo 📦
Kratek opis:
“Dobava goriva, upravljanje polnilnic goriva in vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje porabe goriva”

1️⃣
Dodatni izdelki/storitve: Dizelsko gorivo 📦
Kraj izvedbe: Slovenija 🏙️
Opis javnega naročila:
“Dobava goriva, upravljanje polnilnic goriva in vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje porabe goriva”
Merila za podelitev
Cena
Trajanje pogodbe, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Opis
Trajanje: 120
Trajanje pogodbe, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Ta pogodba se lahko podaljša
Opis
Opis obnovitev:
“Podaljšanje veljavnosti pogodbe v primeru dolgotrajnega postopka izbire dobavitelja za sledeče pogodbeno obdobje. Podaljšanje pogodbe ne sme biti daljše od...”    Pokaži več

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Seznam in kratek opis pogojev: Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Ekonomski in finančni položaj
Seznam in kratek opis meril za izbor: Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Tehnične in strokovne sposobnosti
Seznam in kratek opis meril za izbor: Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Pogoji v zvezi s pogodbo
Pogoji za izvajanje pogodbe: Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Postopek
Vrsta postopka
Odprti postopek
Administrativne informacije
Rok za prejem ponudb ali prošenj za sodelovanje: 2024-02-23 09:00 📅
Jeziki, v katerih se lahko predložijo ponudbe ali zahtevki za sodelovanje: slovenščina 🗣️
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Najkrajši rok, v katerem mora ponudnik ohraniti ponudbo: 5
Pogoji za odpiranje ponudb: 2024-02-23 11:00 📅

Dopolnilne informacije
Informacije o elektronskih delovnih tokovih
Sprejeti bodo elektronski računi
Uporablja se elektronsko plačilo
Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.02.2024 09:00:00
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Ime: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Poštni naslov: Kolodvorska ulica 11
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2024/S 014-037881 (2024-01-16)