Dobava in montaža turbine, generatorja in SN opreme - LOT TG za projekt Rekonstrukcija HE Formin in jezu Markovci

Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

Dobava in montaža turbine, generatorja in SN opreme - LOT TG za projekt Rekonstrukcija HE Formin in jezu Markovci.

Rok
Rok za prejem ponudb je bil 2024-03-01. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2024-01-16.

Kdo?

Kaj?

Kje?

Zgodovina javnih naročil
Datum Dokument
2024-01-16 Obvestilo o javnem naročilu
Obvestilo o javnem naročilu (2024-01-16)
Naročnik
Ime in naslovi
Ime: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Nacionalna registrska številka: 5044286000
Poštni naslov: Obrežna ulica 170
Poštno mesto: Maribor
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija 🇸🇮
Kontaktna oseba: Matej Šnuderl
Telefon: +386 23005465 📞
E-naslov: matej.snuderl@dem.si 📧
Regija: Slovenija 🏙️
URL: http://www.dem.si 🌏
Komunikacija
Dostop do dokumentacije o javnem naročilu je omejen
URL dokumentov: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/505315/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN.zip 🌏
URL za sodelovanje: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=35315 🌏

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov:
“Dobava in montaža turbine, generatorja in SN opreme - LOT TG za projekt Rekonstrukcija HE Formin in jezu Markovci JN 006/2024”
Izdelki/storitve: Turbine in motorji 📦
Kratek opis:
“Dobava in montaža turbine, generatorja in SN opreme - LOT TG za projekt Rekonstrukcija HE Formin in jezu Markovci.”

1️⃣
Dodatni izdelki/storitve: Turbine in motorji 📦
Dodatni izdelki/storitve: Generatorji 📦
Dodatni izdelki/storitve: Aparati za distribucijo in krmiljenje elektrike 📦
Dodatni izdelki/storitve: Stroji za proizvodnjo in izkoriščanje mehanske energije 📦
Kraj izvedbe: Slovenija 🏙️
Kraj izvedbe: Podravska 🏙️
Opis javnega naročila:
“Dobava in montaža turbine, generatorja in SN opreme - LOT TG za projekt Rekonstrukcija HE Formin in jezu Markovci.”
Merila za podelitev
Cena ni edino merilo za oddajo naročila, vsa merila pa so navedena le v dokumentaciji o javnem naročilu
Trajanje pogodbe, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Opis
Trajanje: 43
Trajanje pogodbe, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Ta pogodba se lahko podaljša
Opis
Opis obnovitev: Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Seznam in kratek opis pogojev: Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
Ekonomski in finančni položaj
Seznam in kratek opis meril za izbor: Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
Tehnične in strokovne sposobnosti
Seznam in kratek opis meril za izbor: Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
Pogoji za sodelovanje
Seznam in kratek opis pravil in meril: Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
Zahtevani depoziti in jamstva: Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
Glavni pogoji financiranja in načini plačila in/ali sklicevanje na ustrezne določbe, ki jih urejajo: Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki jim bo oddano naročilo: Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
Pogoji v zvezi s pogodbo
Pogoji za izvajanje pogodbe: Kot navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo JN.
Informacije o osebju, ki je odgovorno za izvedbo naročila
Obveznost navesti imena in poklicne kvalifikacije osebja, zadolženega za izvedbo naročila

Postopek
Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim razpisom natečaja
Administrativne informacije
Rok za prejem ponudb ali prošenj za sodelovanje: 2024-03-01 12:00 📅
Jeziki, v katerih se lahko predložijo ponudbe ali zahtevki za sodelovanje: slovenščina 🗣️
Jeziki, v katerih se lahko predložijo ponudbe ali zahtevki za sodelovanje: angleščina 🗣️
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Najkrajši rok, v katerem mora ponudnik ohraniti ponudbo: 4

Dopolnilne informacije
Dodatne informacije

“Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 1.3.2024 ob 13.00 uri in ne bo javno. Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj:...”    Pokaži več
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Ime: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Poštni naslov: Obrežna ulica 170
Poštno mesto: Maribor
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2024/S 014-037902 (2024-01-16)