Prodaja in nakup (obnavljanje) navadne pšenice (Triticum aestivum)

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Prodaja in nakup (obnavljanje) cca. 6.123,880 ton navadne pšenice (Triticum aestivum) razdeljeno po treh sklopih

Rok
Rok za prejem ponudb je bil 2024-02-12. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2024-01-10.

Kdo?

Kaj?

Kje?

Zgodovina javnih naročil
Datum Dokument
2024-01-10 Obvestilo o javnem naročilu
Obvestilo o javnem naročilu (2024-01-10)
Naročnik
Ime in naslovi
Ime: Zavod republike slovenije za blagovne rezerve
Nacionalna registrska številka: 5022959000
Poštni naslov: Dunajska cesta 106
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Kontaktna oseba: Dušan Šelih
Telefon: +386 15897301 📞
E-naslov: info@dbr.si 📧
Regija: Slovenija 🏙️
URL: http://www.dbr.si 🌏
Komunikacija
URL dokumentov: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/504712/RD_prodaja_nakup_psenica.zip 🌏
URL za sodelovanje: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=35152 🌏

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Prodaja in nakup (obnavljanje) navadne pšenice (Triticum aestivum) JN 2024-006
Izdelki/storitve: Pšenica 📦
Kratek opis:
“Prodaja in nakup (obnavljanje) cca. 6.123,880 ton navadne pšenice (Triticum aestivum) razdeljeno po treh sklopih”
Informacije o lotih
Ponudbe se lahko predložijo samo za en sklop

1️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov:
“Prodaja in nakup cca. 1.483,280 ton navadne pšenice v rinfuzi (Triticum aestivum), primerne za proizvodnjo pšeničnih mlevskih izdelkov”
Naslov
Identifikacijska številka lota: 1
Opis
Dodatni izdelki/storitve: Pšenica 📦
Kraj izvedbe: Slovenija 🏙️
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Republika Slovenija
Opis javnega naročila:
“Prodaja in nakup cca. 1.483,280 ton navadne pšenice v rinfuzi (Triticum aestivum), primerne za proizvodnjo pšeničnih mlevskih izdelkov”
Merila za podelitev
Cena
Trajanje pogodbe, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Opis
Trajanje: 7

2️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov:
“Prodaja in nakup cca. 2.061,960 ton navadne pšenice v rinfuzi (Triticum aestivum), primerne za proizvodnjo pšeničnih mlevskih izdelkov”
Naslov
Identifikacijska številka lota: 2
Opis
Opis javnega naročila:
“Prodaja in nakup cca. 2.061,960 ton navadne pšenice v rinfuzi (Triticum aestivum), primerne za proizvodnjo pšeničnih mlevskih izdelkov”

3️⃣
Področje uporabe javnega naročila
Naslov:
“Prodaja in nakup cca. 2.578,640 ton navadne pšenice v rinfuzi (Triticum aestivum), primerne za proizvodnjo pšeničnih mlevskih izdelkov”
Naslov
Identifikacijska številka lota: 3
Opis
Opis javnega naročila:
“Prodaja in nakup cca. 2.578,640 ton navadne pšenice v rinfuzi (Triticum aestivum), primerne za proizvodnjo pšeničnih mlevskih izdelkov”

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Seznam in kratek opis pogojev: Glej razpisno dokumentacijo
Ekonomski in finančni položaj
Merila za izbor, kot so navedena v dokumentaciji o javnem naročilu
Tehnične in strokovne sposobnosti
Seznam in kratek opis meril za izbor: Glej razpisno dokumentacijo

Postopek
Vrsta postopka
Odprti postopek
Administrativne informacije
Rok za prejem ponudb ali prošenj za sodelovanje: 2024-02-12 10:00 📅
Jeziki, v katerih se lahko predložijo ponudbe ali zahtevki za sodelovanje: slovenščina 🗣️
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Najkrajši rok, v katerem mora ponudnik ohraniti ponudbo: 3
Pogoji za odpiranje ponudb: 2024-02-12 11:01 📅

Dopolnilne informacije
Informacije o elektronskih delovnih tokovih
Sprejeti bodo elektronski računi
Uporablja se elektronsko plačilo
Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.01.2024 12:00:00
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Ime: Zavod republike slovenije za blagovne rezerve
Poštni naslov: Dunajska cesta 106
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2024/S 010-025423 (2024-01-10)