2024-01-16   Izgradnja podporne infrastrukture 110/20 kV za polnilni park Primskovo (Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.)
Predmet naročila obsega izgradnjo podporne infrastrukture 110/20 kV za polnilni park Primskovo, v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija JN) in specifikacije del (ponudbenega predračuna) in tehnično dokumentacijo (dokumentacijo za razpis (DZR), št. 8817/22, november 2023, s pripadajočimi načrti) s Tabelami tehničnih podatkov. Oglejte si javna naročila »
2023-11-16   Izvajanje posamičnih gradbenih del na elektroenergetskem omrežju z vzpostavitvijo DNS (Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.)
Izvajanje posamičnih gradbenih del na elektroenergetskem omrežju, ki obsegajo investicijska gradbena dela nad 50.000 EUR (brez DDV). Dela se bodo izvajala v skladu s potrebami naročnika, zahtevami iz dokumentacije JN in specifikacijo iz ponudbenega predračuna (druga faza). Dela se bodo izvajala na območju celotne Gorenjske. Oglejte si javna naročila »
2023-07-05   Podaljšanje vzdrževanja daljinskega centra vodenja (Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.)
Predmet podaljšanja vzdrževanja je naročnikov obstoječi Daljinski Center Vodenja (DCV) in Rezervni DCV (RDCV), ki poleg osnovnega sklopa programske opreme GENe proizvajalca GE vsebuje še po naročilu razvite dodatne programske komponente, kot so navedene v osnutku pogodbe. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: GDB, inženiring v energetiki, d.o.o.
2021-03-18   Dobava NN kablov za napetostni nivo 1 kV (Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.)
Dobava NN kablov za napetostni nivo 1 kV v 2 sklopih: 1. sklop: PVC in HDPE NN kabli 2. sklop: Povezovalni NN kabli in inštalacijski vodniki Oglejte si javna naročila »
2020-10-12   Gradbena dela za izgradnjo GIS stikališča in krajevnega nadzorništva ter dobava in montaža GIS stikališča kabelskega... (Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.)
Gradbena dela za izgradnjo GIS stikališča in krajevnega nadzorništva ter dobava in montaža GIS stikališča kabelskega sistema in sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Škofja Loka. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Kolektor Igin Inženiring, storitve in...