2024-01-16   RADIOFARMAKI III (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava radiofarmakov. Oglejte si javna naročila »
2024-01-16   SPINALNI IMPLANTATI (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava spinalnih implantatov. Oglejte si javna naročila »
2024-01-04   Prevzem, transport in zbiranje odpadkov iz zdravstva s klasif. št. 18 01 02 in 18 01 08* (Univerzitetni klinični center Maribor)
Prevzem, transport in zbiranje odpadkov iz zdravstva s klasif. št. 18 01 02 in 18 01 08* Oglejte si javna naročila »
2023-12-22   NABAVA INTRAAORTNE BALONSKE ČRPALKE S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je dobava intraaortne balonske črpalke, dobava potrošnega materiala za opremo za obdobje štirih (4) let od sklenitve okvirnega sporazuma ter vzdrževanje opreme, ki zajema tako preventivno vzdrževanje opreme (vzdrževanje po navodilih proizvajalca) kot tudi korektivno vzdrževanje opreme (odprava napak) za obdobje sedmih (7) let od datuma primopredaje opreme. Oglejte si javna naročila »
2023-12-22   NABAVA RAZNE ENDOSKOPSKE OPREME (Univerzitetni klinični center Maribor)
Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa:: SKLOP 1: Nabava opreme za pankreatoskopijo in holangioskopijo s potrošnim materialom SKLOP 2: Nabava video-gastroskopskega sistema Ponudniki lahko ponudijo opremo, ki je predmet tega javnega naročila, v celoti ali za posamezni sklop. Predmet javnega naročila v sklopu 1 je tudi dobava potrošnega materiala za opremo, in sicer za obdobje štirih (4) let od sklenitve okvirnega sporazuma. Oglejte si javna naročila »
2023-12-21   Nabava RTG aparata za slikanje skeleta z vzdrževanjem in pripravo prostora (Univerzitetni klinični center Maribor)
Nabava RTG aparata za slikanje skeleta z vzdrževanjem in pripravo prostora. Predmet javnega naročila je tudi: - izdelava vse potrebne projektne dokumentacije vključno z izdelavo posnetka stanja, - GOI dela za namestitev nove opreme in odstranitev obstoječe opreme, - preventivno vzdrževanje opreme (vzdrževanje po navodilih proizvajalca) in korektivno vzdrževanje opreme (odprava napak) za obdobje sedmih (7) let od datuma primopredaje opreme. Oglejte si javna naročila »
2023-12-21   POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPSKE OPERACIJE III (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava potrošnega materiala za artroskopske operacije. Oglejte si javna naročila »
2023-12-20   NABAVA APARATA ZA SEKVENCIRANJE NASLEDNJE GENERACIJE IN APARATA ZA IZOLACIJO NUKLEINSKIH KISLIN IN PROTEINOV S... (Univerzitetni klinični center Maribor)
Naročnik je javno naročilo razdelil na dva sklope in sicer: - SKLOP 1: Nabava aparata za sekvenciranje naslednje generacije s potrošnim materialom in vzdrževanjem - SKLOP 2: Nabava aparata za izolacijo nukleinskih kislin in proteinov s potrošnim materialom in vzdrževanjem Predmet javnega naročila je tudi: - dobava potrošnega materiala za opremo in sicer za obdobje štirih (4) let od sklenitve okvirnega sporazuma; - vzdrževanje opreme, ki zajema tako preventivno vzdrževanje opreme (vzdrževanje po navodilih … Oglejte si javna naročila »
2023-12-19   REAGENTI IN POTROŠNI MATERIAL ZA TESTE TROMBELASTOMETRIJE (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava reagentov in potrošnega materiala za izvajanje testov trombelastometrije. Oglejte si javna naročila »
2023-12-13   Nabava anestezijskih aparatov z vzdrževanjem (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je dobava anestezijskih aparatov (opreme) ter preventivno vzdrževanje (vzdrževanje po navodilih proizvajalca) in korektivno vzdrževanje opreme (odprava napak) za obdobje sedmih (7) let od datuma primopredaje opreme. Oglejte si javna naročila »
2023-11-28   RADIOLOGIJA - usposabljanje iz varstva pred sevanji, dozimetrija in pregledi radiološke opreme (Univerzitetni klinični center Maribor)
RADIOLOGIJA - usposabljanje iz varstva pred sevanji, dozimetrija in pregledi radiološke opreme Oglejte si javna naročila »
2023-11-24   POTROŠNI MATERIAL ZA OSKRBO STOME (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava potrošnega materiala za oskrbo stome. Oglejte si javna naročila »
2023-11-16   IZVAJANJE MIKROBIOLOŠKIH PREISKAV - PONOVITEV (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je izvajanje mikrobioloških preiskav. Oglejte si javna naročila »
2023-11-09   HUMANI ALOGRAFTI (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava humanih alograftov. Oglejte si javna naročila »
2023-11-06   Izvajanje zavarovalnih storitev za potrebe UKC Maribor (Univerzitetni klinični center Maribor)
Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa: SKLOP 1 Zavarovanje premoženja, oseb in interesov SKLOP 2 Zavarovanje pravne zaščite Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Arag SE - Zavarovalnica pravne zaščite... Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d.
2023-11-02   OBVEZILNI IN SANITETNI MATERIAL - DODATNI 2 (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava obvezilnega in sanitetnega materiala. Oglejte si javna naročila »
2023-10-26   NABAVA APARATA ZA ZUNAJTELESNI KRVNI OBTOK S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM (Univerzitetni klinični center Maribor)
NABAVA APARATA ZA ZUNAJTELESNI KRVNI OBTOK S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM Oglejte si javna naročila »
2023-10-24   Tiskovine in etikete (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je dobava tiskovin in etiket. Oglejte si javna naročila »
2023-10-20   Polno vzdrževanje naprave MR GE Signa Excite HDXt 3.0T na Radiološkem oddelku (Univerzitetni klinični center Maribor)
Polno vzdrževanje naprave MR GE Signa Excite HDXt 3.0T na Radiološkem oddelku Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: GH Holding storitvena družba d.o.o.
2023-10-12   Strokovna literatura (Univerzitetni klinični center Maribor)
Nabava strokovne literature - tuja periodika Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Ebsco Information Services GmbH
2023-10-05   Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Fresenius in proizvajalcev Medias-Samsung-Kretz (Univerzitetni klinični center Maribor)
Vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Fresenius in proizvajalcev Medias-Samsung-Kretz Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: MEDIASI, trgovanje in trženje z...
2023-09-28   Nabava celovite programske rešitve, ki zajema planiranje delovnega časa z registracijo, plačni informacijski sistem... (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila: - dobava in montaža registracijskih terminalov; - modul registracija delovnega časa; - obračun plač in honorarjev (podjemne in avtorske pogodbe). - modul kadrovska evidenca (osnovna rešitev za potrebe obračuna plač in honorarjev) - vzdrževanje 10 let po prevzemu celotne rešitve. Oglejte si javna naročila »
2023-09-21   Sistem za stimulacijo hrbtnega mozga (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava sistema za stimulacijo hrbtnega mozga. Oglejte si javna naročila »
2023-09-21   20-MEDICINSKI PRIPOMOČKI, DIAGNOSTIKA IN BLAGO ŠIROKE POTROŠNJE (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava medicinskih pripomočkov, diagnostike in blaga široke potrošnje. Oglejte si javna naročila »
2023-09-20   PLENICE IN ROKAVICE (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava plenic in rokavic. Oglejte si javna naročila »
2023-09-11   POTROŠNI MATERIAL ZA ARTROSKOPSKE OPERACIJE II (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava potrošnega materiala za artroskopske operacije. Oglejte si javna naročila »
2023-08-23   IZVAJANJE MIKROBIOLOŠKIH PREISKAV (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je izvajanje mikrobioloških preiskav. Oglejte si javna naročila »
2023-07-31   Nabava pralne linije s pripadajočo opremo (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je projektiranje (PZI, PID, NOV), ostranitev obstoječe pralne linije s pripadajočo opremo, dobava in montaža nove pralne linije s pripadajočimi stroji, izvedba GOI del ter preventivno in korektivno vzdrževanje za obdobje 7 let. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Metalka zastopstva Senkanar trgovina in...
2023-07-31   PETRIJEVKE ZA KULTIVACIJO V INKUBATORJU NA KOVINSKIH PODSTAVKIH OSAFE (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava petrijevk za kultivacijo v inkubatorju na kovinskih podstavkih Osafe. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: MEDICAL INTERTRADE, d.o.o., promet z...
2023-07-26   POTROŠNI MATERIAL ZA TERAPIJO Z NEGATIVNIM TLAKOM IN INSTILACIJO TOPIKALNIH RAZTOPIN (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava potrošnega materiala za terapijo z negativnim tlakom in instilacijo topikalnih raztopin. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Kastor - medical dental podjetje za... MM Surgical družba za trgovino in...
2023-07-21   Nadgradnja in vzdrževanje medicinskega informacijskega sistema Medis (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nadgradnja in vzdrževanje medicinskega informacijskega sistema Medis in iMedis. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Pinna, programske rešitve d.o.o.
2023-07-20   POTROŠNI MATERIAL ZA IZSESAVANJE KIRURŠKEGA DIMA (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava potrošnega materiala za izsesavanje kirurškega dima. Oglejte si javna naročila »
2023-07-19   Medicinski potrošni material za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava blaga Medicinski potrošni material za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin Oglejte si javna naročila »
2023-07-14   RADIOFARMAKI II (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je nabava radiofarmakov. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: KARANTA MEDICAL trgovska družba d.o.o.
2023-07-07   NABAVA DVEH APARATOV ZA OPERACIJO SIVE MRENE S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM (Univerzitetni klinični center Maribor)
NABAVA DVEH APARATOV ZA OPERACIJO SIVE MRENE S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM Oglejte si javna naročila »
2023-06-28   STORITVE IZVAJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV DELAVCEV UKC MARIBOR (Univerzitetni klinični center Maribor)
Predmet javnega naročila je izvajanje storitve zdravstvenih pregledov delavcev UKC Maribor. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: PREMEDIKO, zdravstvene, trgovske in druge...