Dobava in namestitev dokumentnega sistema ter vzdrževanje sistema

Računsko sodišče Republike Slovenije

Predmet javnega naročila je dobava in namestitev dokumentnega sistema v okolje naročnika in povezava z drugimi sistemi, ki jih uporablja naročnik; izdelava dokumentacije dokumentnega sistema; usposabljanje uporabnikov dokumentnega sistema po skupinah uporabnikov; prenos (migracija) vseh dokumentov iz obstoječe evidence dokumentarnega gradiva v nov dokumentni sistem in prehod v produkcijo ter vzdrževanje dokumentnega sistema za obdobje 24 mesecev.

Rok
Rok za prejem ponudb je bil 2024-02-15. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2024-01-15.

Kdo?

Kaj?

Kje?

Zgodovina javnih naročil
Datum Dokument
2024-01-15 Obvestilo o javnem naročilu
Obvestilo o javnem naročilu (2024-01-15)
Naročnik
Ime in naslovi
Ime: Računsko sodišče republike slovenije
Nacionalna registrska številka: 5874742000
Poštni naslov: Slovenska cesta 50
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Kontaktna oseba: Mojca Giacomelli
Telefon: +386 14785800 📞
E-naslov: mojca.giacomelli@rs-rs.si 📧
Regija: Slovenija 🏙️
URL: http://www.rs-rs.si 🌏
Komunikacija
URL dokumentov: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/505081/JN-dokumentni-sistem-RSRS.zip 🌏
URL za sodelovanje: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=35239 🌏

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: Dobava in namestitev dokumentnega sistema ter vzdrževanje sistema 120-17/2023/3
Izdelki/storitve: Programski paketi in informacijski sistemi 📦
Kratek opis:
“Predmet javnega naročila je dobava in namestitev dokumentnega sistema v okolje naročnika in povezava z drugimi sistemi, ki jih uporablja naročnik; izdelava...”    Pokaži več
Ocenjena vrednost brez DDV: EUR 147 500 💰

1️⃣
Dodatni izdelki/storitve: Razni programski paketi in računalniški sistemi 📦
Kraj izvedbe: Slovenija 🏙️
Opis javnega naročila:
“Predmet javnega naročila je dobava in namestitev dokumentnega sistema v okolje naročnika in povezava z drugimi sistemi, ki jih uporablja naročnik; izdelava...”    Pokaži več
Merila za podelitev
Cena ni edino merilo za oddajo naročila, vsa merila pa so navedena le v dokumentaciji o javnem naročilu
Trajanje pogodbe, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Opis
Trajanje: 24

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Ekonomski in finančni položaj
Merila za izbor, kot so navedena v dokumentaciji o javnem naročilu
Tehnične in strokovne sposobnosti
Merila za izbor, kot so navedena v dokumentaciji o javnem naročilu

Postopek
Vrsta postopka
Odprti postopek
Administrativne informacije
Rok za prejem ponudb ali prošenj za sodelovanje: 2024-02-15 11:00 📅
Jeziki, v katerih se lahko predložijo ponudbe ali zahtevki za sodelovanje: slovenščina 🗣️
Ponudba mora biti veljavna do: 2024-09-30 📅
Pogoji za odpiranje ponudb: 2024-02-15 12:00 📅

Dopolnilne informacije
Informacije o elektronskih delovnih tokovih
Sprejeti bodo elektronski računi
Uporablja se elektronsko plačilo
Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.02.2024 10:00:00
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Ime: Računsko sodišče republike slovenije
Poštni naslov: Slovenska cesta 50
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2024/S 014-037400 (2024-01-15)