Osnovno vzdrževanje, podpora naročniku in nadgradnje informacijskega sistema STOP Birokraciji, Enotna zbirka ukrepov in Program dela

Ministrstvo za javno upravo

Osnovno vzdrževanje, podpora naročniku in nadgradnje informacijskega sistema STOP Birokraciji, Enotna zbirka ukrepov in Program dela

Rok
Rok za prejem ponudb je bil 2024-02-15. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2024-01-12.

Kdo?

Kaj?

Kje?

Zgodovina javnih naročil
Datum Dokument
2024-01-12 Obvestilo o javnem naročilu
Obvestilo o javnem naročilu (2024-01-12)
Naročnik
Ime in naslovi
Ime: Ministrstvo za javno upravo
Nacionalna registrska številka: 2482762000
Poštni naslov: Tržaška cesta 21
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Kontaktna oseba: Tajništvo Direktorata za javno naročanje
Telefon: +386 14781880 📞
E-naslov: gp.mju@gov.si 📧
Regija: Slovenija 🏙️
URL: http://mju.gov.si 🌏

Naročnik (dodatno)
Ime: Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost
Nacionalna registrska številka: 2516403000
Poštni naslov: Zemljemerska ulica 12
Poštno mesto: Ljubljana
Telefon: +386 13696892 📞

Naročnik
E-naslov: gp.ursoo@gov.si 📧
URL: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-okrevanje-in-odpornost/ 🌏
Informacije o skupnem javnem naročanju
Pogodba vključuje skupno javno naročilo
Komunikacija
URL dokumentov: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/504858/ODSTOP_27_23_Internet.zip 🌏
URL za sodelovanje: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=34803 🌏

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov:
“Osnovno vzdrževanje, podpora naročniku in nadgradnje informacijskega sistema STOP Birokraciji, Enotna zbirka ukrepov in Program dela ODSTOP-27/23, 430-296/2023-3130”    Pokaži več
Izdelki/storitve: Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora 📦
Kratek opis:
“Osnovno vzdrževanje, podpora naročniku in nadgradnje informacijskega sistema STOP Birokraciji, Enotna zbirka ukrepov in Program dela”

1️⃣
Dodatni izdelki/storitve: Storitve popravila in vzdrževanja 📦
Dodatni izdelki/storitve: Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi 📦
Dodatni izdelki/storitve: Podatkovne storitve 📦
Kraj izvedbe: Slovenija 🏙️
Opis javnega naročila:
“Osnovno vzdrževanje, podpora naročniku in nadgradnje informacijskega sistema STOP Birokraciji, Enotna zbirka ukrepov in Program dela”
Merila za podelitev
Cena ni edino merilo za oddajo naročila, vsa merila pa so navedena le v dokumentaciji o javnem naročilu
Trajanje pogodbe, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Opis
Trajanje: 48
Dodatne informacije:
“Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine, kot so navedene v navodilih ponudnikom v poglavju z nazivom "Razlogi za izključitev".”    Pokaži več

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Ekonomski in finančni položaj
Merila za izbor, kot so navedena v dokumentaciji o javnem naročilu
Tehnične in strokovne sposobnosti
Merila za izbor, kot so navedena v dokumentaciji o javnem naročilu

Postopek
Vrsta postopka
Odprti postopek
Administrativne informacije
Rok za prejem ponudb ali prošenj za sodelovanje: 2024-02-15 12:00 📅
Jeziki, v katerih se lahko predložijo ponudbe ali zahtevki za sodelovanje: slovenščina 🗣️
Ponudba mora biti veljavna do: 2024-05-01 📅
Pogoji za odpiranje ponudb: 2024-02-15 14:00 📅
Pogoji za odpiranje ponudb (kraj): Samodejno v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si
Pogoji za odpiranje ponudb (informacije o pooblaščenih osebah in postopek odpiranja): Odpiranje ponudb je javno

Dopolnilne informacije
Informacije o ponovitvi bolezni
To je ponavljajoče se javno naročilo
Predviden čas objave nadaljnjih obvestil:
“Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na...”    Pokaži več
Informacije o elektronskih delovnih tokovih
Sprejeti bodo elektronski računi
Uporablja se elektronsko plačilo
Dodatne informacije

“Ponudnik mora anonimiziran idejni načrt predložiti naročniku do 12. 2. 2024 do 12. ure Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.02.2024 10:00:00”
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Postopek pregleda
Natančne informacije o rokih za revizijske postopke:
“Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena Zakona o pravnem...”    Pokaži več
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Ime: Ministrstvo za javno upravo
Poštni naslov: Tržaška cesta 21
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2024/S 012-031272 (2024-01-12)