2024-01-12   Osnovno vzdrževanje, podpora naročniku in nadgradnje informacijskega sistema STOP Birokraciji, Enotna zbirka ukrepov... (Ministrstvo za javno upravo)
Osnovno vzdrževanje, podpora naročniku in nadgradnje informacijskega sistema STOP Birokraciji, Enotna zbirka ukrepov in Program dela Oglejte si javna naročila »
2023-12-19   Storitev podpore uporabnikom in vzdrževanja informacijsko-komunikacijske opreme (Ministrstvo za javno upravo)
Storitev podpore uporabnikom in vzdrževanja informacijsko-komunikacijske opreme Oglejte si javna naročila »
2023-12-14   Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme EA (Enterprise Agreement) (Ministrstvo za javno upravo)
Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme EA (Enterprise Agreement) Oglejte si javna naročila »
2023-12-01   Dokup Oracle licenčne programske opreme FURS (Ministrstvo za javno upravo)
Dokup Oracle licenčne programske opreme FURS. Javno naročilo bo izvedeno po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3, z uporabo eDražbe. Oglejte si javna naročila »
2023-11-27   Storitve upravljaje državnega komunikacijskega omrežja HKOM (Ministrstvo za javno upravo)
Storitve upravljaje državnega komunikacijskega omrežja HKOM Oglejte si javna naročila »
2023-11-08   Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema GOV.SI (Ministrstvo za javno upravo)
Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema GOV.SI Oglejte si javna naročila »
2023-11-08   Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema SPOT-epostopki (Ministrstvo za javno upravo)
Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema SPOT-epostopki Oglejte si javna naročila »
2023-11-07   Redno vzdrževanje in servisiranje sistemov za neprekinjeno napajanje s pripadajočimi dizel električnimi agregati (Ministrstvo za javno upravo)
Redno vzdrževanje in servisiranje sistemov za neprekinjeno napajanje s pripadajočimi dizel električnimi agregati. Oglejte si javna naročila »
2023-10-03   Podaljšanje in nakup dodatnih licenc za Enterprise Vault z vzdrževanjem (Ministrstvo za javno upravo)
Podaljšanje in nakup dodatnih licenc za Enterprise Vault z licenčno podporo Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Kontron, informacijske in komunikacijske...
2023-09-21   Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in obratovanje poslovnega kompleksa Langusova 4 - Tržaška 21 v Ljubljani in... (Ministrstvo za javno upravo)
Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje in obratovanje poslovnega kompleksa Langusova 4 - Tržaška 21 v Ljubljani in izvajanje hišniško vzdrževalnih storitev v Upravnem centru Langusova 4 - Tržaška 21. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: PUN podjetje za upravljanje in promet z...
2023-09-20   Vzdrževalne aktivnosti, podpora naročniku in nadgradnje informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih... (Ministrstvo za javno upravo)
Vzdrževalne aktivnosti, podpora naročniku in nadgradnje informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi - IS MUZA Oglejte si javna naročila »
2023-09-01   Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav (Ministrstvo za javno upravo)
Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav. Naročilo je razdeljeno na sedem sklopov. Oglejte si javna naročila »
2023-08-22   Skupno javno naročilo za nakup goriva ter določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih... (Ministrstvo za javno upravo)
Skupno javno naročilo za nakup goriva ter določenih izdelkov za nego in vzdrževanje vozil in osnovnih nadomestnih delov na bencinskih servisih dobaviteljev, v dveh sklopih. Oglejte si javna naročila »
2023-08-09   Storitev DGNB vrednotenja projekta novogradnje objekta na Parmovi ulici v Ljubljani (Ministrstvo za javno upravo)
Storitev DGNB vrednotenja projekta novogradnje objekta na Parmovi ulici v Ljubljani Oglejte si javna naročila »
2023-07-13   Izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in tujini (Ministrstvo za javno upravo)
Izvajanje protokolarnih fotografskih storitev v Sloveniji in tujini Oglejte si javna naročila »
2023-06-28   Razvoj in vzdrževanje portala odprtih podatkov OPSI (Ministrstvo za javno upravo)
Razvoj in vzdrževanje portala odprtih podatkov OPSI Oglejte si javna naročila »
2023-06-20   Nadgradnja storitev Enotnega kontaktnega centra z vzpostavitvijo novih komunikacijskih poti (Ministrstvo za javno upravo)
Nadgradnja storitev Enotnega kontaktnega centra z vzpostavitvijo novih komunikacijskih poti Oglejte si javna naročila »
2023-06-20   Nakup potrošnega materiala za tiskanje za tiskalnike vseh blagovnih znamk, razen HP (Ministrstvo za javno upravo)
Skupno javno naročilo za »Nakup potrošnega materiala za tiskanje za tiskalnike vseh blagovnih znamk, razen HP« v 29-ih sklopih, za 171 posameznih naročnikov, ki so navedeni v prilogi RD. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Extra Lux, proizvodno in trgovsko... Mladinska knjiga trgovina d.o.o. Pavlin proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
2023-06-02   Nakup in dobava okolju manj obremenjujočega papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3 (Ministrstvo za javno upravo)
Predmet javnega naročila je sukcesiven nakup in dobava okolju manj obremenjujočega papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3 v skladu z dokumentacijo predmetnega javnega naročila, v petih sklopih. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Extra Lux, proizvodno in trgovsko... Mladinska knjiga trgovina d.o.o.
2023-04-21   Nakup potrošnega materiala in rezervnih delov ter servisiranje in vzdrževanje dvigal (Ministrstvo za javno upravo)
Nakup potrošnega materiala in rezervnih delov ter servisiranje in vzdrževanje dvigal Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Dvigala Sušnik, proizvodnja in...
2023-03-23   Projektantske in inženirske storitve za izdelavo načrtov, popisov in izvedbo nadzorov (Ministrstvo za javno upravo)
Projektantske in inženirske storitve za izdelavo načrtov, popisov in izvedbo nadzorov Oglejte si javna naročila »
2023-02-14   Nadgradnja in vzdrževanje centralnega sistema za elektronsko vročanje SI-CeV (Ministrstvo za javno upravo)
Nadgradnja in vzdrževanje centralnega sistema za elektronsko vročanje SI-CeV Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Endava, digitalne rešitve, d.o.o.
2023-01-19   Storitve avtomobilskega zavarovanja (Ministrstvo za javno upravo)
Storitve avtomobilskega zavarovanja, v dveh sklopih Oglejte si javna naročila »
2022-12-21   Nabava brezžičnih dostopnih točk (Access Point), licenc in PoE napajalnikov (Ministrstvo za javno upravo)
Nabava brezžičnih dostopnih točk (Access Point), licenc in PoE napajalnikov Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Telekom Slovenije, d.d.
2022-12-16   Redno servisiranje in vzdrževanje sistemov za neprekinjeno napajanje (Ministrstvo za javno upravo)
Redno servisiranje in vzdrževanje sistemov za neprekinjeno napajanje Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Socomec Sicon podjetje za proizvodnjo in...
2022-12-07   Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav (Ministrstvo za javno upravo)
Okoljsko manj obremenjujoče vzdrževanje objektov ter vodenje servisiranja vgrajenih sistemov in naprav. Oglejte si javna naročila »
2022-12-06   Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov na lokaciji Trg Leona Štuklja 12, Maribor, z upoštevanjem... (Ministrstvo za javno upravo)
Izdelava projektne dokumentacije za ureditev prostorov na lokaciji Trg Leona Štuklja 12, Maribor, z upoštevanjem okoljskih vidikov Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Arhitekt Šmid, arhitektura, urbanizem,...
2022-11-15   Izvajanje okoljsko manj obremenjujočih poštnih storitev (Ministrstvo za javno upravo)
Izvajanje okoljsko manj obremenjujočih poštnih storitev, v dveh sklopih Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: DHL Ekspres (Slovenija), hitra dostava...
2022-10-20   Najem in podpora programske opreme za zaščito spletnega prometa, elektronske pošte ter končnih sistemov in podatkov... (Ministrstvo za javno upravo)
Najem in podpora programske opreme za zaščito spletnega prometa, elektronske pošte ter končnih sistemov in podatkov za potrebe državne in deloma javne uprave Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Sophos Zastopanje, posredovanje, trgovina...
2022-10-11   Nadgradnja in razširitev CheckPoint infrastrukture HKOM (Ministrstvo za javno upravo)
Nadgradnja in razširitev strojne/licenčne opreme, naročnina proizvajalca Check Point Software Techologies, LTD. (v nadaljnjem besedilu Check Point) za podporo in sprotne posodobitve obstoječega sistema požarnih pregrad državnega komunikacijskega omrežja HKOM Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: S&T Iskratel, informacijske in...
2022-10-11   Nakup DNS strežnika s funkcionalnostjo DNS-sec, DNS-resolver in požarno pregrado (Ministrstvo za javno upravo)
Nakup DNS strežnika s funkcionalnostjo DNS-sec, DNS-resolver in požarno pregrado Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: SRC sistemske integracije d.o.o.
2022-10-10   Izbira zavarovalnega posrednika za sodelovanje v postopku oddaje skupnega javnega naročila za storitve zavarovanja... (Ministrstvo za javno upravo)
Izbira zavarovalnega posrednika za sodelovanje v postopku oddaje skupnega javnega naročila za storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov. Naročnik bo v letu 2023 na podlagi Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16; v nadaljevanju: Uredba) začel z izvedbo postopka oddaje skupnega javnega naročila za storitve zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov za obdobje 36 mesecev (v nadaljevanju: skupno javno naročilo). Skupno javno naročilo se … Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: PRIORI ZAVAROVANJE družba za zavarovalno...
2022-10-03   Izvajanje okoljsko manj obremenjujočih poštnih storitev (Ministrstvo za javno upravo)
Izvajanje okoljsko manj obremenjujočih poštnih storitev, v 10ih sklopih Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Pošta Slovenije d.o.o.
2022-09-30   Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema eUprava (Ministrstvo za javno upravo)
Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema eUprava Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: SRC sistemske integracije d.o.o.
2022-09-12   Vzdrževanje namenskega strežnika s pripadajočo podporo in nakup dodatnih licenc enotnega sistema močnega overjanja... (Ministrstvo za javno upravo)
Vzdrževanje namenskega strežnika s pripadajočo podporo in nakup dodatnih licenc enotnega sistema močnega overjanja Entrust z enkratnim geslom za štiri leta Oglejte si javna naročila »
2022-09-12   Nadgradnja komunikacijske opreme delilnikov bremen v državnem komunikacijskem omrežju HKOM (Ministrstvo za javno upravo)
Nadgradnja komunikacijske opreme delilnikov bremen v državnem komunikacijskem omrežju HKOM Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: NIL Podatkovne komunikacije, d.o.o.
2022-09-09   Nabava brezžičnih dostopnih točk (Access Point), licenc in PoE napajalnikov (Ministrstvo za javno upravo)
Nabava brezžičnih dostopnih točk (Access Point), licenc in PoE napajalnikov Oglejte si javna naročila »