Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo nizko-toksičnega streliva (tipa Nontox) za vadbeno streljanje na zaprtih streliščih

Ministrstvo za notranje zadeve

Predmet javnega naročila je nakup in dobava nizko-toksičnega streliva (tipa Nontox) za vadbeno streljanje na zaprtih streliščih

Rok
Rok za prejem ponudb je bil 2024-02-19. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2024-01-11.

Kdo?

Kaj?

Kje?

Zgodovina javnih naročil
Datum Dokument
2024-01-11 Obvestilo o javnem naročilu
Obvestilo o javnem naročilu (2024-01-11)
Naročnik
Ime in naslovi
Ime: Ministrstvo za notranje zadeve
Nacionalna registrska številka: 5030200000
Poštni naslov: Štefanova ulica 2
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Telefon: +386 14284434 📞
E-naslov: ujnn.mnz@gov.si 📧
Regija: Slovenija 🏙️
URL: https://www.gov.si 🌏
Komunikacija
URL dokumentov: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/504870/RD.zip 🌏
URL za sodelovanje: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=35190 🌏

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov:
“Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup in dobavo nizko-toksičnega streliva (tipa Nontox) za vadbeno streljanje na zaprtih...”    Pokaži več
Izdelki/storitve: Strelivo 📦
Kratek opis:
“Predmet javnega naročila je nakup in dobava nizko-toksičnega streliva (tipa Nontox) za vadbeno streljanje na zaprtih streliščih”

1️⃣
Dodatni izdelki/storitve: Strelivo 📦
Kraj izvedbe: Slovenija 🏙️
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Gotenica 1, 1338 Kočevska Reka
Opis javnega naročila:
“Nakup in dobava nizko-toksičnega streliva (tipa Nontox) za vadbeno streljanje na zaprtih streliščih”
Merila za podelitev
Cena ni edino merilo za oddajo naročila, vsa merila pa so navedena le v dokumentaciji o javnem naročilu
Področje uporabe javnega naročila
Ocenjena skupna vrednost brez DDV: EUR 159836.07 💰
Trajanje
Datum začetka: 2024-05-03 📅
Končni datum: 2025-04-30 📅
Opis
Dodatne informacije:
“Opomba pod točko II.2.7: Naveden je datum začetka, vezan na predviden datum sklenitve pogodbe, ki je okviren.”

Postopek
Vrsta postopka
Odprti postopek
Administrativne informacije
Rok za prejem ponudb ali prošenj za sodelovanje: 2024-02-19 09:00 📅
Jeziki, v katerih se lahko predložijo ponudbe ali zahtevki za sodelovanje: slovenščina 🗣️
Ponudba mora biti veljavna do: 2024-07-15 📅
Pogoji za odpiranje ponudb: 2024-02-19 12:00 📅
Pogoji za odpiranje ponudb (kraj):
“Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2”
Pogoji za odpiranje ponudb (informacije o pooblaščenih osebah in postopek odpiranja): Kot zgoraj navedeno.

Dopolnilne informacije
Informacije o elektronskih delovnih tokovih
Sprejeti bodo elektronski računi
Uporablja se elektronsko plačilo
Dodatne informacije

“Opomba pod točko I.3: Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije)...”    Pokaži več
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Ime: Ministrstvo za notranje zadeve
Poštni naslov: Štefanova ulica 2
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2024/S 011-028522 (2024-01-11)