2024-01-16   Dobava in montaža turbine, generatorja in SN opreme - LOT TG za projekt Rekonstrukcija HE Formin in jezu Markovci (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Dobava in montaža turbine, generatorja in SN opreme - LOT TG za projekt Rekonstrukcija HE Formin in jezu Markovci. Oglejte si javna naročila »
2024-01-16   Zamenjava portalnega žerjava in čistilnega stroja HE Zlatoličje (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Zamenjava portalnega žerjava in čistilnega stroja HE Zlatoličje Oglejte si javna naročila »
2024-01-16   Izdelava dokumentacije za pridobivanje projektnih in drugih pogojev za ČHE Kozjak (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Izdelava dokumentacije za pridobivanje projektnih in drugih pogojev za ČHE Kozjak. Oglejte si javna naročila »
2023-11-23   Dobava in montaža energetskih transformatorjev HE Formin in HE Zlatoličje - LOT MT (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Dobava in montaža energetskih transformatorjev HE Formin in HE Zlatoličje - LOT MT Oglejte si javna naročila »
2023-09-18   Zamenjava portalnega žerjava in čistilnega stroja HE Zlatoličje (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Zamenjava portalnega žerjava in čistilnega stroja HE Zlatoličje Oglejte si javna naročila »
2023-03-15   Dobava hidrografske opreme za meritve z večsnopnim globinomerom - multibeam echosounder (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Dobava hidrografske opreme za meritve z večsnopnim globinomerom - multibeam echosounder Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Geomar d.o.o.
2023-03-09   Remont zapornih tabel obratovalnih zapornic pretočnih polj 5 in 6 jezu Melje (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Remont zapornih tabel obratovalnih zapornic pretočnih polj 5 in 6 jezu Melje Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Metalna Senovo strojegradnja,...
2023-02-17   Zamenjava portalnega žerjava s čistilnim strojem HE Zlatoličje (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Zamenjava portalnega žerjava s čistilnim strojem HE Zlatoličje Oglejte si javna naročila »
2022-11-29   Izgradnja mHE Pesnica LOT HMO - dobava in vgradnja hidromehanske opreme (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Izgradnja mHE Pesnica LOT HMO - dobava in vgradnja hidromehanske opreme. Oglejte si javna naročila »
2022-10-05   Izgradnja mHE Pesnica LOT TG - dobava in vgradnja turbine in generatorja ter vtočne zapornice (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Izgradnja mHE Pesnica LOT TG - dobava in vgradnja turbine in generatorja ter vtočne zapornice. Oglejte si javna naročila »
2022-07-08   Izgradnja nadzemnega dela pilotne geotermične elektrarne na vrtini PG-8 v Čentibi (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Izgradnja nadzemnega dela pilotne geotermične elektrarne na vrtini PG-8 v Čentibi Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Energoconsulting podjetje za inženiring,...
2022-06-28   Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT SUP (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT SUP. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Elektroinštitut Milan Vidmar inštitut za...
2022-04-14   Obnova in montaža hidravličnih pogonov obratovalnih zapornic pretočnih polj 3 in 4 na Jezu Markovci (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Obnova in montaža hidravličnih pogonov obratovalnih zapornic pretočnih polj 3 in 4 na Jezu Markovci. Oglejte si javna naročila »
2022-02-28   Dobava dveh hidravličnih agregatov za pretočno polje 1-2 in 3-4 na jezu Markovci (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Dobava dveh hidravličnih agregatov za pretočno polje 1-2 in 3-4 na jezu Markovci Oglejte si javna naročila »
2022-02-17   Zavarovanje premoženja in drugih interesov družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Zavarovanje premoženja in drugih interesov družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d.d.
2021-12-16   Storitve fiksne in mobilne telefonije ter dobava opreme (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Storitve fiksne in mobilne telefonije ter dobava opreme Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Telekom Slovenije, d.d.
2021-10-20   Obnova obratovalne zapornice pretočnega polja 4 HE Dravograd (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Obnova obratovalne zapornice pretočnega polja 4 HE Dravograd Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Metalna Senovo strojegradnja,...
2021-08-25   Zavarovanje premoženja in drugih interesov družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Zavarovanje premoženja in drugih interesov družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o. Oglejte si javna naročila »
2021-08-06   Obnova obratovalne zapornice pretočnega polja št. 4 na HE Dravograd (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Obnova obratovalne zapornice pretočnega polja št. 4 na HE Dravograd Oglejte si javna naročila »
2021-06-24   Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT DMD (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT DMD. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Rudis poslovno združenje za inženiring in...
2021-04-15   Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT OPR (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Dravograd, HE Vuzenica in HE Mariborski otok - LOT OPR. Oglejte si javna naročila »
2021-01-20   Obnova obratovalne zapornice pretočnega polja št. 4 na HE Dravograd (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Obnova obratovalne zapornice pretočnega polja št. 4 na HE Dravograd. Oglejte si javna naročila »
2020-06-22   Remont in sanacija vibracijskega stanja generatorjev G1 in G2 na HE Vuhred ter G2 na HE Ožbalt (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Remont in sanacija vibracijskega stanja generatorjev G1 in G2 na HE Vuhred ter G2 na HE Ožbalt. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: ELEKTROREMONT DOO SUBOTICA
2020-01-21   Prenova transportnega komunikacijskega sistema družb HSE in DEM (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Prenova transportnega komunikacijskega sistema družb HSE in DEM. Oglejte si javna naročila »
2019-09-20   Izdelava razpisne in projektne dokumentacije za projekt prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Mariborski otok,... (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Izdelava razpisne in projektne dokumentacije za projekt prenova sekundarnih sistemov na objektih HE Mariborski otok, HE Dravograd in HE Vuzenica. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring
2019-08-27   Remont in sanacija vibracijskega stanja generatorjev G3 na HE Vuhred in G1 na HE Ožbalt (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.)
Remont in sanacija vibracijskega stanja generatorjev G3 na HE Vuhred in G1 na HE Ožbalt. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: ELEKTROREMONT DOO SUBOTICA