2024-01-16   Dobava in montaža jeklenih varnostnih ograj - sklop 3 in sklop 4 (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Sukcesivna dobava elementov različnih tipov jeklenih varnostnih ograj in sukcesivna izvedba zamenjave/popravila v prometnih nesrečah poškodovanih obstoječih JVO za obdobje 24 mesecev. Oglejte si javna naročila »
2024-01-12   Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov DARS (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov DARS. Naročilo je razdeljeno na 6 sklopov, glej nadaljevanje te objave. Oglejte si javna naročila »
2024-01-12   Izgradnja hitre ceste od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj- Koper do priključka Velenje jug na 3.... (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Izgradnja hitre ceste od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj- Koper do priključka Velenje jug na 3. razvojni osi sever, 2. etapa, Podgora-Velenje Oglejte si javna naročila »
2023-12-13   Vzdrževanje, podpora informacijskega sistema PIS (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Predmet naročila je vzdrževanje, podpora in razvoj obstoječega sistema PIS. Oglejte si javna naročila »
2023-12-11   Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
S predmetnim javnim naročilom bomo izbrali izvajalca za poslovni najem 41 vozil z nizkimi emisijami, razporejenih v 11 sklopov. Oglejte si javna naročila »
2023-12-08   Izdelava projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI za obnovo cestninske postaje in izpostave Dob (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Izdelava projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI za obnovo cestninske postaje in izpostave Dob Oglejte si javna naročila »
2023-12-06   DOBAVA SVETLOBNE SIGNALIZACIJE (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Dobava svetlobne signalizacije za potrebe naročnika. Oglejte si javna naročila »
2023-11-10   Rekonstrukcija in novogradnjo objektov avtocestne baze Postojna z izpostavami Logatec, Vipava in Senožeče (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Rekonstrukcija in novogradnjo objektov avtocestne baze Postojna z izpostavami Logatec, Vipava in Senožeče Oglejte si javna naročila »
2023-11-02   Upravljanje s prometom na vpadnicah Ljubljane - izdelava, nadgradnja in vzdrževanje integracijskega vmesnika (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Upravljanje s prometom na vpadnicah Ljubljane - izdelava, nadgradnja in vzdrževanje integracijskega vmesnika Oglejte si javna naročila »
2023-10-24   Obnova voziščne konstrukcije na delih odsekov na AC A2 0013/0613 Šentvid - Koseze, 0464 Priključek Lj. Podutik, 0178... (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Obnova voziščne konstrukcije na delih odsekov na AC A2 0013 Šentvid - Koseze od km 1,500 do km 3,460; 0613 Šentvid - Koseze od km 1,500 do km 3,420; 0014 Koseze - Brdo od km 0,000 do km 0,155; 0614 Koseze - Brdo od km 0,000 do km 0,155; 0113 Razcep Koseze od km 0,000 do km 0,283; 0178 Priključek Ljubljana Koseze krak B od km 0,300 do km 0,823 in krak C od km 0,823 do km 1,073 ter 0464 Priključek Ljubljana Podutik krak B od km 0,000 do km 0,216 in krak D od km 0,234 do km 0,582. Oglejte si javna naročila »
2023-10-20   Dobava, montaža in priključitev C-ITS obcestnih enot RSU z mikrovalovno tehnologijo ITS-G5 (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Dobava, montaža in priključitev C-ITS obcestnih enot RSU z mikrovalovno tehnologijo ITS-G5 Oglejte si javna naročila »
2023-10-12   Dobava, vzpostavitev delovanja in vzdrževanje opreme sistemov sekcijskega merjenja hitrosti na odsekih AC in HC v... (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Dobava, vzpostavitev delovanja in vzdrževanje opreme sistemov sekcijskega merjenja hitrosti na odsekih AC in HC v upravljanju DARS Oglejte si javna naročila »
2023-10-06   Nadgradnja obstoječega sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Vransko - Blagovica: Sklop 1: Periferna... (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Nadgradnja obstoječega sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Vransko - Blagovica: Sklop 1: Periferna oprema, Sklop 2: Oprema v NC Vransko Oglejte si javna naročila »
2023-10-04   OKOLJU PRIJAZNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV DARS d.d (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
OKOLJU PRIJAZNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV DARS d.d. Naročilo je razdeljeno na 6 sklopov. Oglejte si javna naročila »
2023-09-26   DOBAVA LAHKIH TOVORNIH VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Dobava lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami za potrebe naročnika. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Benussi, podjetje za trgovino, d.o.o.
2023-08-29   DOBAVA SVETLOBNE SIGNALIZACIJE (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Dobava svetlobne signalizacije za potrebe naročnika. Oglejte si javna naročila »
2023-08-22   Obnova ceste in objektov na odsekih AC A1 0036 in 0636 Fram-Slovenska Bistrica od km 0,500 do km 4,200 (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Obnova ceste in objektov na odsekih AC A1 0036 in 0636 Fram-Slovenska Bistrica od km 0,500 do km 4,200 Oglejte si javna naročila »
2023-08-16   Obnova ceste in objektov na delih odsekov na AC A1/0061 in A1/0661 Kozina-Črni Kal od km 0,270 do km 5,200 in 1640... (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Obnova ceste in objektov na delih odsekov na AC A1/0061 in A1/0661 Kozina-Črni Kal od km 0,270 do km 5,200 in 1640 počivališče Ravne Oglejte si javna naročila »
2023-07-20   Geotehnični monitoring objektov na trasi HC H4 Razdrto - Vipava v obdobju 2024 - 2033 (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Predmet javnega naročila je izvedba geotehničnega monitoringa objektov na trasi HC H4 Razdrto - Vipava v obdobju 2024 - 2033. Podrobnejši opis del je razviden iz Poglavja 2 - Projektna naloga s prilogami. Ponudnik mora ponuditi izvedbo razpisanih del v celoti, sicer bo ponudba ocenjena kot nedopustna in izključena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Oglejte si javna naročila »
2023-07-13   DOBAVA VAROVALNIH OGRAJ (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Dobava varovalnih ograj za potrebe naročnika. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: METVIL, Trgovina in storitve, d.o.o.
2023-07-11   Izvajanje storitev odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500... (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Izvajanje storitev odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, z avtocest (AC) in hitrih cest (HC) Sklop 1 Postojna Sklop 2 Slovenske Konjice Sklop 3 Ljubljana Sklop 4 Hrušica Sklop 5 Maribor Sklop 6 Kozina Sklop 7 Vransko Sklop 8 Novo mesto Sklop 9 Murska Sobota Oglejte si javna naročila »
2023-06-22   Izgradnja hitre ceste od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug na 3.... (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Izgradnja hitre ceste od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug na 3. razvojni osi sever, 1. etapa - Šentrupert Oglejte si javna naročila »
2023-06-22   Obnova obstoječih portalov sistema za nadzor in vodenje prometa (SNVP) na AC A1 Klanec - Ankaran (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Obnova obstoječih portalov sistema za nadzor in vodenje prometa (SNVP) na AC A1 Klanec - Ankaran Oglejte si javna naročila »
2023-06-19   Obnova vozne površine na AC Turnišče-Razcep Dolga vas, Dolga vas-Lendava, Razcep Dolga vas in na HC H7-Dolga vas,... (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Obnova vozne površine na AC A5 0813/0913 Turnišče-Razcep Dolga vas, 0814/0914 Dolga vas-Lendava, 0183 Razcep Dolga vas in na HC H7 0815/0915 A5-Dolga vas, 0817 Dolga vas-Rondo Dolga vas Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Pomgrad, gradbeno podjetje d.d. VOC Celje, vzdrževanje in obnova cest d.o.o.
2023-06-19   Izdelava projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI za obnovo cestninske postaje in izpostave Dob (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Izdelava projektne dokumentacije DPP, DGD in PZI za obnovo cestninske postaje in izpostave Dob Oglejte si javna naročila »
2023-06-12   Izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo in izvedbo vzdrževalnih del v javno korist na odseku glavne ceste... (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo in izvedbo vzdrževalnih del v javno korist na odseku glavne ceste Mengeš-Žeje-Vodice Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: PNG projekt nizke gradnje Ljubljana, d.o.o.
2023-06-06   Izvedba izrednih pregledov premostitvenih objektov na cestah v upravljanju DARS za obdobje 2023 - 2024 (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Izvedba izrednih pregledov premostitvenih objektov na cestah v upravljanju DARS za obdobje 2023 - 2024 Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Zavod za gradbeništvo Slovenije
2023-06-05   Izdelava izvedbenega načrta za preplastitev vozišča na delih odsekov AC A2 Trebnje-NM, NM-Kronovo, Kronovo-Dobruška... (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Izdelava izvedbenega načrta za preplastitev vozišča na delih odsekov AC A2 Trebnje - Novo mesto, Novo mesto - Kronovo, Kronovo-Dobruška vas ter priključkih Kronovo, Novo mesto zahod in Novo mesto vzhod Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: PNG projekt nizke gradnje Ljubljana, d.o.o.
2023-05-30   Strokovno svetovalne storitve s področja upravljanja in rednega vzdrževanja AC in HC v upravljanju DARS (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Strokovno svetovalne storitve s področja upravljanja in rednega vzdrževanja AC in HC v upravljanju DARS Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: DRI upravljanje investicij, Družba za...
2023-05-18   Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever, sklop G - Podgorje (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.)
Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever, sklop G - Podgorje Oglejte si javna naročila »