Izbira izvajalca strokovnega nadzora nad izvajanjem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I in izvajanjem monitoringa objektov v vplivnem območju

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I in izvajanjem monitoringa objektov v vplivnem območju gradnje stanovanjske soseske Rakova jelša I, Ljubljana.

Rok
Rok za prejem ponudb je bil 2024-02-02. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2024-01-10.

Kdo?

Kaj?

Kje?

Zgodovina javnih naročil
Datum Dokument
2024-01-10 Obvestilo o javnem naročilu
Obvestilo o javnem naročilu (2024-01-10)
Naročnik
Ime in naslovi
Ime: Javni stanovanjski sklad mestne občine ljubljana
Nacionalna registrska številka: 1719572000
Poštni naslov: Zarnikova ulica 3
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Kontaktna oseba: Karmen Pintar Oblak
Telefon: +386 13061546 📞
E-naslov: karmen.pintar@ljubljana.si 📧
Regija: Slovenija 🏙️
URL: http://www.jssmol.si 🌏
Komunikacija
URL dokumentov: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/504697/ZA_OBJAVO.zip 🌏
URL za sodelovanje: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=35147 🌏

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov:
“Izbira izvajalca strokovnega nadzora nad izvajanjem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I in...”    Pokaži več
Izdelki/storitve: Storitve gradbenega nadzora 📦
Kratek opis:
“Izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I in izvajanjem...”    Pokaži več

1️⃣
Dodatni izdelki/storitve: Storitve gradbenega nadzora 📦
Kraj izvedbe: Slovenija 🏙️
Kraj izvedbe: Osrednjeslovenska 🏙️
Glavno mesto ali kraj izvajanja: Ljubljana
Opis javnega naročila:
“Izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I in izvajanjem...”    Pokaži več
Merila za podelitev
Cena ni edino merilo za oddajo naročila, vsa merila pa so navedena le v dokumentaciji o javnem naročilu
Trajanje pogodbe, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Opis
Trajanje: 90
Trajanje pogodbe, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Ta pogodba se lahko podaljša
Opis
Opis obnovitev: Iz razlogov navedenih v osnutku pogodbe

Postopek
Vrsta postopka
Odprti postopek
Administrativne informacije
Rok za prejem ponudb ali prošenj za sodelovanje: 2024-02-02 10:00 📅
Jeziki, v katerih se lahko predložijo ponudbe ali zahtevki za sodelovanje: slovenščina 🗣️
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Najkrajši rok, v katerem mora ponudnik ohraniti ponudbo: 4
Pogoji za odpiranje ponudb: 2024-02-02 11:00 📅

Dopolnilne informacije
Informacije o elektronskih delovnih tokovih
Sprejeti bodo elektronski računi
Uporablja se elektronsko plačilo
Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.01.2024 10:00:00
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Ime: Javni stanovanjski sklad mestne občine ljubljana
Poštni naslov: Zarnikova ulica 3
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2024/S 010-024898 (2024-01-10)