Izdelava ocen poplavne nevarnosti za dele porečij Drave, Save, Kolpe, Soče in jadranskih rek

Ministrstvo za naravne vire in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode

Predmet javnega naročila je »Izdelava ocen poplavne nevarnosti za dele porečij Drave, Save, Kolpe, Soče in jadranskih rek«.
Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Rok
Rok za prejem ponudb je bil 2024-02-16. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2024-01-15.

Kdo?

Kaj?

Kje?

Zgodovina javnih naročil
Datum Dokument
2024-01-15 Obvestilo o javnem naročilu
Obvestilo o javnem naročilu (2024-01-15)
Naročnik
Ime in naslovi
Ime: Ministrstvo za naravne vire in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode
Nacionalna registrska številka: 2632730000
Poštni naslov: Mariborska cesta 88
Poštno mesto: Celje
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija 🇸🇮
Telefon: +386 14783100 📞
E-naslov: gp.drsv@gov.si 📧
Regija: Slovenija 🏙️
URL: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/ 🌏
Komunikacija
URL dokumentov: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/505095/Razpisna_dokumentacija_43007-4-2023.zip 🌏
URL za sodelovanje: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=35243 🌏

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov:
“Izdelava ocen poplavne nevarnosti za dele porečij Drave, Save, Kolpe, Soče in jadranskih rek”
Izdelki/storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve 📦
Kratek opis:
“Predmet javnega naročila je »Izdelava ocen poplavne nevarnosti za dele porečij Drave, Save, Kolpe, Soče in jadranskih rek«. Podrobneje je predmet javnega...”    Pokaži več

1️⃣
Dodatni izdelki/storitve: Inženirske storitve 📦
Kraj izvedbe: Slovenija 🏙️
Opis javnega naročila:
“Predmet javnega naročila je »Izdelava ocen poplavne nevarnosti za dele porečij Drave, Save, Kolpe, Soče in jadranskih rek«. Podrobneje je predmet javnega...”    Pokaži več
Merila za podelitev
Cena ni edino merilo za oddajo naročila, vsa merila pa so navedena le v dokumentaciji o javnem naročilu
Trajanje pogodbe, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Opis
Trajanje: 24
Trajanje pogodbe, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Ta pogodba se lahko podaljša
Opis
Opis obnovitev:
“V skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavnimi predpisi.”

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Seznam in kratek opis pogojev: Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ekonomski in finančni položaj
Merila za izbor, kot so navedena v dokumentaciji o javnem naročilu
Tehnične in strokovne sposobnosti
Merila za izbor, kot so navedena v dokumentaciji o javnem naročilu
Pogoji v zvezi s pogodbo
Pogoji za izvajanje pogodbe: Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Postopek
Vrsta postopka
Odprti postopek
Administrativne informacije
Rok za prejem ponudb ali prošenj za sodelovanje: 2024-02-16 10:00 📅
Jeziki, v katerih se lahko predložijo ponudbe ali zahtevki za sodelovanje: slovenščina 🗣️
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Najkrajši rok, v katerem mora ponudnik ohraniti ponudbo: 5
Pogoji za odpiranje ponudb: 2024-02-16 11:00 📅
Pogoji za odpiranje ponudb (kraj): V sistemu eJN.

Dopolnilne informacije
Informacije o elektronskih delovnih tokovih
Sprejeti bodo elektronski računi
Uporablja se elektronsko plačilo
Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.02.2024 10:00:00
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Ime: Ministrstvo za naravne vire in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode
Poštni naslov: Mariborska cesta 88
Poštno mesto: Celje
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2024/S 014-036684 (2024-01-15)