SPREMLJEVALNA DELA OB ARHEOLOŠKIH IZKOPAVANJIH NA OBMOČJU NUK II

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine

ZVKDS, CPA naroča izvedbo storitve - spremljevalna dela ob arheoloških izkopavanjih na območju NUK 2.

Rok
Rok za prejem ponudb je bil 2024-02-05. Javno naročilo je bilo objavljeno na 2024-01-15.

Kdo?

Kaj?

Kje?

Zgodovina javnih naročil
Datum Dokument
2024-01-15 Obvestilo o javnem naročilu
Obvestilo o javnem naročilu (2024-01-15)
Naročnik
Ime in naslovi
Ime: Javni zavod republike slovenije za varstvo kulturne dediščine
Nacionalna registrska številka: 1423215000
Poštni naslov: Poljanska cesta 40
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Kontaktna oseba: g. Marko Šerbel
Telefon: +386 12343115 📞
E-naslov: marko.serbel@zvkds.si 📧
Regija: Slovenija 🏙️
URL: http://www.zvkds.si 🌏
Komunikacija
URL dokumentov: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/505183/1._430-10-01-2024_SPREMLJEVALNA_DELA_OB_ARHEOLOSKIH_IZKOPAVANJIH_NA_OBMOCJU_NUK_II.zip 🌏
URL za sodelovanje: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=35276 🌏

Objekt
Področje uporabe javnega naročila
Naslov: SPREMLJEVALNA DELA OB ARHEOLOŠKIH IZKOPAVANJIH NA OBMOČJU NUK II JN-35276
Izdelki/storitve: Arheološke storitve 📦
Kratek opis:
“ZVKDS, CPA naroča izvedbo storitve - spremljevalna dela ob arheoloških izkopavanjih na območju NUK 2.”
Ocenjena vrednost brez DDV: EUR 615121.88 💰

1️⃣
Dodatni izdelki/storitve: Arheološke storitve 📦
Kraj izvedbe: Slovenija 🏙️
Opis javnega naročila:
“ZVKDS, CPA naroča izvedbo storitve - spremljevalna dela ob arheoloških izkopavanjih na območju NUK 2.”
Merila za podelitev
Cena
Trajanje pogodbe, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Opis
Trajanje: 6

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
Pogoji za sodelovanje
Seznam in kratek opis pogojev: Glej razpisno dokumentacijo.
Ekonomski in finančni položaj
Merila za izbor, kot so navedena v dokumentaciji o javnem naročilu
Tehnične in strokovne sposobnosti
Merila za izbor, kot so navedena v dokumentaciji o javnem naročilu
Pogoji v zvezi s pogodbo
Pogoji za izvajanje pogodbe: Glej razpisno dokumentacijo.

Postopek
Vrsta postopka
Odprti postopek
Administrativne informacije
Rok za prejem ponudb ali prošenj za sodelovanje: 2024-02-05 10:00 📅
Jeziki, v katerih se lahko predložijo ponudbe ali zahtevki za sodelovanje: slovenščina 🗣️
Spodnji časovni okvir je izražen v številu mesecev.
Najkrajši rok, v katerem mora ponudnik ohraniti ponudbo: 3
Pogoji za odpiranje ponudb: 2024-02-05 11:00 📅
Pogoji za odpiranje ponudb (kraj): Portal e-JN.
Pogoji za odpiranje ponudb (informacije o pooblaščenih osebah in postopek odpiranja): Barbara Nadbath, Suzana Karlič, Nadja Zapušek

Dopolnilne informacije
Informacije o elektronskih delovnih tokovih
Sprejeti bodo elektronski računi
Uporablja se elektronsko plačilo
Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.01.2024 09:00:00
Pregled telesa
Ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o postopku pregleda
Ime: Javni zavod republike slovenije za varstvo kulturne dediščine
Poštni naslov: Poljanska cesta 40
Poštno mesto: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija 🇸🇮
Vir: OJS 2024/S 014-037602 (2024-01-15)