2024-01-12   MOST (Občina Šentilj)
Predmet javnega naročila je gradnja projekta »MOST/BRÜCKE«, ki obsega gradnjo mostu za pešce in kolesarje čez mejno reko Muro pri Ceršaku v dolžini 98 metrov, razponu 86 metrov in širini 3,5 metrov. Obseg zahtevanih del je natančneje razviden iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Oglejte si javna naročila »
2023-10-20   Izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj (Občina Šentilj)
Izvajanje zimske službe na javnih poteh in javnih površinah v občini Šentilj Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Pomgrad - Cestno podjetje, družba za...
2020-11-04   Podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne... (Občina Šentilj)
Podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Občini Šentilj - ponovitev. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Petrol, Slovenska energetska družba,...
2015-12-29   Izbira izvajalca za zimsko vzdrževanje javnih poti in javnih površin (Občina Šentilj)
Izbira izvajalca za zimsko vzdrževanje javnih poti in javnih površin v občini Šentilj. Oglejte si javna naročila »
2015-02-13   Nakup električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje... (Občina Šentilj)
Javno naročilo zajema dobavo električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) in/ali soproizvodnje električne energije (v nadaljnjem besedilu: SPTE) z visokim izkoristkom. Najmanj 40 % dobavljene električne energije mora biti pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom, kot jih določa zakon, ki ureja energetiko. Javno naročilo zajema tudi dobavo ekstra lahkega kurilnega olja, utekočinjenega naftnega plina in zemeljskega plina. Predmet … Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Energija plus d.o.o. Petrol d.d., Ljubljana
2012-06-05   Storitve prevoza osnovnošolskih otrok v občini Šentilj za šolsko leto 2012/2013 z možnostjo podaljšanja pogodbe za... (Občina Šentilj)
Stroritve prevoza osnovnošolskih otrok v občini Šentilj za šolsko leto 2012/2013 z možnostjo podaljšanja pogodbe za naslednja tri šolska leta. Oglejte si javna naročila »
Omenjeni dobavitelji: Ipis Polanc - Sonja Polanc S.P. Tajhman Turizem, d.o.o. Veolia Transport Štajerska d.d.